2. lekce.docx - CVIEN 2 LEKCE 1 tte a pelote do etiny...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

CVIČENÍ 2. LEKCE 1. Čtěte a přeložte do češtiny: ANATOMIE Bulbus oculi –oční koule Nervi optici – oční nervy Angulus costae – oblouk žebra Rami nervorum – ramena nervů Isthmus aortae – zúženina srdečnice (aorty) Ala naší – nosní křídlo Nuclei cellularum – jádra buněk Fundus ventriculi – dno žaludku Arteria nutricia humeri – vyživovací tepna pažní kosti Nervus caroticus externus – vnější nerv krkavice Lobus sinister thymi – levý lalok brzlíku Calcaneus dexter – pravá patní kost Arteria cerebri media – střední mozková tepna Palatum durum – tvrdé patro Tela submucosa tracheae et bronchorum – podslizniční tkáň průdušnice a průdušek Condylus humeri – kloubní hrbol pažní kosti Nuclei rubri – červená jádra Fascia brachii, antebrachii – povázka paže, předloktí Tuberculum costae – hrbolek žebra Ostium venae cavae – ústí duté žíly Lobulus auriculae – lalůček ušního boltce Musculus longus, latus, magnus – dlouhý, široký, velký sval Musculi recti , obliqui – svaly přímé, šikmé
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern