1. lekce.docx - CVIEN 1 LEKCE 1 tte a pelote do etiny...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

CVIČENÍ 1. LEKCE 1. Čtěte a přeložte do češtiny: ANATOMIE Anatomia – anatomie (rozřezání) Vertebra – obratel Vertebrae coccygeae – kostrční obratle Costae verae, spuriae – pravá, nepravá žebra Maxilla sinistra – levá horní čelist Incisura mandibulae – zářez dolní čelisti Scapula dextra – pravá lopatka Spina scapulae sinistrae - hřeben levé lopatky Vena portae - vratnicová žíla Venae profundae linguae – hluboké žíly jazyka Ulna dextra – pravá pažní kost Valvulae aortae – srdeční chlopeň Arteria transversa scapulae – příčná tepna lopatky Arteriae thoracicae internae – vnitřní hrudní tepny Vesica fellea – žlučník Uvula vesicae urinariae – čípek močového měchýře Tunica mucosa vaginae – sliznice pochvy Bursa mucosa – hůenový váček Tela submucosa tubae uterinae – podslizniční tkáň vejcovodu Areola mammae – prsní dvorec Papillae mammarum – prsní bradavky Medulla oblongata – prodloužená mícha Tonsillae palatinae – patrové mandle Concha auriculae – skořepa ušního boltce Orbita – očnice
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern