ATT UPPRÄTTA EN MARKNADSPLAN.docx

ATT UPPRÄTTA EN MARKNADSPLAN.docx - ATT UPPRTTA EN...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ATT UPPRÄTTA EN MARKNADSPLAN I den sista delen med arbetet av marknadsplanen ska ni nu föreställa er att ni arbetar på marknadsavdelningen i det företag ni har valt. Marknadsföringskampanj Ert uppdrag är att utforma och göra en kostnadsbudget för den kommande marknadsföringskampanjen som ska pågå under ungefär en månad och har en budget på 5 miljoner kr . Ni ska även utforma ett utkast på hur kampanjen skulle kunna se ut, en affisch eller en reklamfilm och gärna ett tema med slogan. Kostnaden för reklambyrån som producerar annonser, reklamfilmer mm. ligger utanför denna budget och den behöver ni inte räkna med. För att kunna göra detta måste ni göra ett antal val: Vem? Vilken är kampanjens målgrupp? Utgå gärna från segmenteringsprinciperna. Varför? Vad skall marknadsföras? Någon ny produkt? Någon gammal? Varumärket? Beskriv syftet med maknadsföringskampanjen?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern