F14-Lõsn.docx - Uffe Strandkjr - N. Jespersens Vej 11 -...

Doc Preview
Pages 2
Identified Q&As 4
Solutions available
Total views 17
Uffe Strandkjær - N. Jespersens Vej 11 - 2000 Frederiksberg - 40 46 39 20 - [email protected] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14. november 2016 Hold 2 E16 Erhvervsøkonomi F14 - skitse til løsning udarbejdet som støtte til min holdundervisning Opgaven vedrører beregning af værdipapirmarkedslinjen og forventet/krævet afkast baseret på CAPM. Se også særskilt excel-fil. Løsning 1.Hvad er værdipapirmarkedslinjen, og hvordan konstrueres den? Værdipapirmarkedslinjen viser sammenhængen mellem en beta-værdi og det krævede/forventede afkast. Linjen plottes på basis af værdier af beta mod de tilhørende krævede/forventede afkast. Det krævede afkast Re beregnes som Re = Rf+ beta * (Rm- Rf ). 2.På grundlag af nedenstående oplysninger skal ligningen for værdipapirmarkedslinjen bruges til at beregne det krævede afkast for B&O. Beregningen er således: Forventet markedsafkast0,11 Risikofrit afkast0,05 Beta B&O1,40 Krævet/forventet afkast B&O0,134= 0,05 + 1,4 * (0,11 - 0,05) 3.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 2 pages? Upload your study docs or become a member.
Unformatted text preview:at beregne det krævede afkast for B&O. Beregningen er således: Forventet markedsafkast 0,11 Risikofrit afkast 0,05 Beta B&O 1,40 Krævet/forventet afkast B&O 0,134 = 0,05 + 1,4 * (0,11 - 0,05) 3. Konstruér og plot værdipapirmarkedslinjen med beta-værdier fra 0 til 2. Hvad er det krævede afkast for et værdipapir, der er lige så risikofyldt som markedsporteføljen? Af beregningerne nedenfor ses, at et værdipapir med beta = 1 har et krævet/forventet afkast på 0,11, dvs. det samme som markedsafkastet. Naturligvis. Endvidere ses, at for en beta-ændring på 0,2 ændres Re med 0,2 * (0,11 - 0,05) = 0,012 - både opad og nedad. Beta Krævet afkast Re 0,0 0,050 0,2 0,062 0,4 0,074 0,6 0,086 0,8 0,098 1,0 0,110 1,2 0,122 1,4 0,134 1,6 0,146 1,8 0,158 2,0 0,170 2 hvilket giver følgende figur: