Term Paper.docx - Term Paper In Araling Panlipunan Ipinasa...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Term Paper In Araling Panlipunan Ipinasa ni: Andrian B. Talagtag Ipinasa kay: Mr. Juanitez Seksyon: X - Gomez
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4Ps at ang Sektor ng Edukasyon: Pres. Aquino Pagpuri sa “Pantawid Pamilyang Pilipino Program” o 4Ps na sa ngayon ay may 4.4 milyong benepisyaryo mula 786,523 noong 2010. Noong 2008 , mayroong 2.9 milyong out of school youth sa bansa. Sa 2013 , tanging 1.2 milyong out of school youth naiiwan. Sa sektor ng edukasyon , sinabi ni PNoy na nakatulong sa Alternative Learning System upang masiguro na kahit mga katutubong mamamayan at mga batang kalye ay hindi iniwan sa likod. Ang mga kinakailangan para sa K-12 na mga programa - backlogs ng 66,800 silid-aralan, 145,827 guro, 73,900,000 aklat-aralin na ibinigay. Para sa TESDA programa ng pamahalaan , pag-aaral na 71.9 % [ ng mga nagtapos sa TESDA ] natagpuan employment kaagad, kung ihahambing sa mga 28.5% na bagong naitala.
Image of page 2
Ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Benigno Simeon C. Aquino ay inilahad ang kanyang kahuli-hulihang State Of The
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

0/0 PREVIEWS LEFT
Sign up to access 24/7 study resources for your classes

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern