Term paper 11.docx - Quarterly Project In ESP 10 Module 11...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

Quarterly Project In ESP 10 Module 11 In partial fulfillment of the requirements in ESP 10 Submitted by: Andrian B. Talagtag 10 – Gomez Submitted to: Mr. Ariel Moraleda
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Title: “Pangangalaga sa kalikasan” I. Mahalagang Tanong Bakit kailangang pangalagaan ang kalikasan? II. Panimula a . Nakakagulat na balita tungkol sa kalikasan Minaltrato ng tao ang kalikasan. Ginawa niyang sentro ang kaniyang sarili sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil sa pananaw na ito kaya inabuso niya ang kalikasan. b. Kuwento ng Paglalang Ipinagkaloob ng Diyos ang kapangyarihan na pangalagaan ang kalikasan na kaniyang nilikha. Ipinagkatiwala ng Diyos ang lahat niyang nilikha sa tao na kaniya ring naming nilalang bilang pinakamataas na uri sa lahat ng kaniyang nilikha. c. Ano ang kalikasan? Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno’t halaman, at lahat ng iba’t ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. Maituturing ding bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na siyang nagbibigay-daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. III. Maling pagtrato sa kalikasan a. Pagisa-isa ng mga maling pagtrato sa kalikasan Kung mapapansin natin ang kasalukuyang panahon, Napakainit na panahon, hindi na mawari kung kailan ang tag-init at tag-ulan, kabi-kabilang trahedya na hindi inaasahang mangyayari, mula sa di-inaahasang pagputok ng bulkan (Mt. Pinatubo, taong 1991), sa mga biglaang pagguho ng lupa (St. Bernard, Leyte 2006), mga pagbaha sa sentro ng bansa (Ondoy 2009), ang paglamon ng karagatan sa mga dalampasigan at kalupaan (Yolanda 2013). b. Mga kahihinatnan at epekto ng mga maling pagtrato sa kalikasan 1. Maling pagtatapon ng basura . Dahilan sa komersyalismo at konsiyumerismo, nagkaroon ang tao ng maraming bagay na nagiging patapon o hindi na maaring magamit.
Image of page 2
2.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '13
 • Garrido

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern