Term paper 15.docx - Quarterly Project In ESP 10 Module 15...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

Quarterly Project In ESP 10 Module 15 In partial fulfillment of the requirements in ESP 10 Submitted by: Andrian B. Talagtag 10 – Gomez Submitted to: Mr. Ariel Moraleda
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Title: “Mga isyung moral tungkol sa kawalan Ng Paggalang sa Katotohanan ” I. Mahalagang Tanong Bakit mahalaga na maging mulat sa mga isyu tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan? II. Inaasahang Maipamamalas mo 15.1 Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa katotohanan 15.2 Nasusuri ang mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa katotohanan 15.3 Naipaliliwanag ang batayang konsepto ng aralin 15.4 Nakabubuo ng mga hakbang upang maisabuhay ang paggalang sa katotohanan III. Ang katotohanan a. Kahulugan Ito ang aksyon na nagsasabi o naghahayag ng tama at totoong pahayag. Ang katotohanan din ay ang kalagayan o kondisyon ng pagiging totoo. b. Misyon Ang katotohanan ang nagsisilbing ilaw ng tao sa paghahanap ng kaalaman at layunin niya sa buhay. c. Kabutihang Dulot Mahalaga na makita ng bawat tao ang katotohanan mula sa pagkakakubli na lumitaw mula sa pagsisikap niya na mahanap ito. Kung hindi, magiging bulag siya sa mga bagay o isyu sa lipunan na makakaapekto sa kaniyang isip upang magsuri at makaalam. d. Kaugnayan ng Wika
Image of page 2
Ang pagsasabi ng totoo ay mahalaga sa paninindigan ng katotohanan. Ang tunay nitong halaga ay ang pagiging isa at matatag na ugnayan sa pagitan ng wika at kaalaman. Maipapakita ito sa paglilipat ng kaalaman patungo sa pagsasawika nito.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '13
 • Garrido

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern