BKB1012 versie 1(1) - Copy.doc - Rotterdam School of...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

Rotterdam School of Management, Erasmus University, bachelor Bedrijfskunde. BKB1022 – Human Resource Management Gegevens student Naam: ______________________________________ Studentnummer: ______________________ 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Schriftelijk tentamen Algemeen Datum: 28/06/2016 Docent: Hannes Leroy Tijdsduur: 09:00 tot 12:00 Soort tentamen MC (open/gesloten boek/MC) Versie: Aantal vragen: 1 (1/2) 40 vragen Aantal pagina’s: 13 pagina’s (incl. voorblad) Aantal bijlagen: 0 pagina’s Instructies Je mag geen rekenmachine gebruiken. Je mag geen programmeerbare rekenmachine gebruiken. Je mag geen aantekeningen gebruiken. Je mag geen boeken gebruiken. Je mag geen woordenboek gebruiken. Je mag niet de antwoordcategorie ‘vraagteken’ gebruiken op het MC- antwoordformulier. Kladpapier Studenten die in de zaal blijven tot het einde van de tentamentijd mogen de kladbladen meenemen. Zodra er een gescande versie van je meerkeuze antwoordformulier beschikbaar is via het ExamSheet systeem, ontvang je een e-mail via je studentenaccount. Fraude Let op! Tijdens het tentamen wordt gecontroleerd op fraude. Gebruik van mobiele telefoons, smartphones, (smart) horloges of vergelijkbare apparatuur, is verboden. Deze apparatuur dient tijdens tentamens uitgeschakeld te zijn en opgeborgen in jas of tas. Dus als blijkt dat uw mobiele telefoon aan staat en/of niet correct is opgeborgen, wordt dat aangemerkt als fraude. Ook andere elektronische apparatuur is niet toegestaan. Indien fraude wordt geconstateerd legt de Examencommissie een sanctie op. De Examencommissie kan o.a. het College van Bestuur adviseren de inschrijving voor de opleiding van betrokken student deFnitief te beëindigen. Overige opmerkingen Niet geregistreerd voor dit tentamen? Je kunt het tentamen afmaken en inleveren. Daarna heb je de mogelijkheid om de aanmelding op dezelfde dag als het tentamen in orde te maken, tegen betaling van € 20, - administratiekosten via: Indien je opmerkingen of suggesties hebt, ga dan naar de website van het ESSC ( ) Niets uit dit examen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Veel succes! 2
Image of page 2
1. BioTravel, een snel groeiende reisorganisatie gericht op ecologie, gezondheid, en duurzaamheid, heeft HR-problemen. Vijf jaar na de opstart is hun organisatie behoorlijk gegroeid, zowel financieel als qua aantal werknemers. Door deze groei kunnen ze medewerkers niet langer flexibel inzetten voor alle taken. Ze zijn daarom genoodzaakt om te specialiseren en dus medewerkers meer specifieke taken te laten uitvoeren. Er bestaat echter verwarring bij werknemers over waar ze nu wel of niet verantwoordelijk voor zijn. Het gevolg is dat sommige taken meerdere keren gedaan worden door verschillende individuen en ander werk door niemand wordt opgenomen. Als je BioTravel zou helpen, op welke HR praktijk stel je voor dat ze zich richten?
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern