28758754-Ljubomir-Erić-Psihoterapija.pdf

28758754-Ljubomir-Erić-Psihoterapija.pdf - 1 Psihoterapija...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

1. Psihoterapija kao metod lečenja u psihijatriji i medicini Ljubomir Erić Uvod Psihoterapija je grupa postupaka, procedura i metoda u lečenju psihičkih smetnji, stanja i poremećaja koja je opšte prihvaćena u okviru psihijatrije i medicine, a i znatno šire. Iako je počela da se prime-njuje isključivo kao metod lečenja neurotskih poremećaja u okviru psihijatrije, danas je njena primena veoma rasprostranjena i koristi se u svim oblastima kliničke medicine, kod svih dobnih uzrasta, počev od veoma male dece, do osoba u dubokoj starosti, kao i u okviru svih bitnih područja čovekovog življenja kakve su seksualnost, brak, porodica, akademska dostignuća, radna i društvena uspešnost itd. Psihoterapija i njeni terapijski potencijali opšte su prihvaćeni i van medicine u rešavanju svakodnevnih problema i poboljšanja kva liteta življenja i dobro prilagođenih ljudi, pa je ona u društvenom smislu izborila posebno mesto, važnost, uticaj i značenja koja su uvažavana u svim razvijenim kulturama. Sire posmatrano, zbog njene tesne povezanosti sa mnogim humanističkim i društvenim naukama: psihologijom, filozofijom, umetnošću, religijom, sociologijom, etikom, pra vima, lingvistikom, pedagogijom, itd., smatra se civilizacijskim dosti- gnućem koji bitno obeležava moderno doba. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Ljubomir Eric Pojam psihoterapija danas obuhvata više od 400 teorijskih pra- vaca, orijentacija, oblika i vrsta lečenja, o čemu postoji ogromna literatura. Svaki od ovih pristupa ima svoju teorijsku osnovu, specifičnu metodologiju i tehniku rada, način kako se procenjuje ko se može lečiti, očekivanje od nje u domenu efikasnosti i postupak sticanja zna nja i veštine da bi se uspešno koristila u praksi. Ta mnogostrukost oblika može se shvatiti i kao nešto negativno, što narušava ugled psihoterapije. Međutim, ta raznolikost i postojanje velikog broja psihoterapijskih metoda i postupaka nije slučajna. Ona se može jednostavno objasniti samom čovekovom egzistencijom i postojanjem, tj. bezbrojem mogućnosti kako se psihološko i emocionalno ispoljava u pojedincu i njegovim odnosima sa drugim ljudima i društvom u celini. Osim toga ova raznolikost ima svoj izvor u kulturi i društvenim okol- nostima, koji, takođe, mogu da se ispolje na bezbroj načina, posebno stoga što kretanja u društvenom i kulturnom razvoju nikada nisu jednosmerna i pravolinijska. Najzad, psihoterapija kao metod lečenja ne može da se prime-njuje bez doslednog pridržavanja određenih etičkih princ ipa. Psihote rapijska situacija se zasniva na specifičnom ljudskom susretu koji ima i moralno značenje, pa stoga mora da ga reguliše etika individualizma, lične autonomnosti i slobode, kako pacijenta tako i terapeuta. Definicija Pitanje šta je psihoterapij a i kako se može definisati aktuelno je od njenog nastanka i primene u lečenju. Na žalost, do danas, nije nađen opšte prihvaćen i zadovoljavajući odgovor, pa definisanje psihoterapije dobija i filozofsku dimenziju na koju su ukazali neki poznati psihoana
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern