Emlak Danışmanlığı Testi.docx

Emlak Danışmanlığı Testi.docx - EMLAK DANIMANLII...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI 1. I. Tapu kütüğü II. Mal sahipleri sicili III. Yevmiye defteri IV. Aziller sicili V. Kamu orta malları sicili Yukarıdaki kütük ve sicillerden hangileri tapu sicilinin ana sicillerini oluşturur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, III ve IV 2. Tapu müdürlüğünde vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesine ne ad verilir ? 3. Var olan yada ileride olabilecek bir kişisel alacağı güvence altına almak için kurulan ve tapu kayıtlarına şerh edilen taşınmaz rehnine ne ad verilir ? 4. Kat irtifak tapulu bir taşınmazın, kat mülkiyet tapulu bir taşınmaza dönüştürülmesi için gerekli olan en önemli belge aşağıdakilerden hangisidir? 5. Yeni inşa edilecek bir bina için belediyeden yapı ruhsatı alındıktan sonra, inşaat kaç yıl içerisinde bitirilmezse ruhsat hükümsüz kalır? A) 2 yıl B) 3 yıl C) 4 yıl D) 5 yıl 6. Bir parselde inşa edilecek binanın yapılaşma şartlarını hangi belgeden öğrenebiliriz? 7. Bir parselin İmar Durumunda belirtilen Bina Yüksekliği (H), zemin kotundan itibaren alınmaktadır. Bina yüksekliğinin son noktası aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern