4. HAFTA.docx - Kat mlkiyeti kanunu Madde 1 Tamamlanm bir...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Kat mülkiyeti kanunu Madde 1 - Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. Kat mülkiyeti kurulması Kat mülkiyeti, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olarak tanımlanıyor.Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet olarak ifade ediliyor. Kat mülkiyeti koşullarının başında inşaat çalışmalarının tamamlanmış olması ve binaya iskan belgesinin alınmış olması geliyor. Aksi halde, yapıya kat mülkiyeti alınamıyor. Yapıya kat mülkiyeti alınabilmesi için gerekli belgelerin temin edilerek bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. Kat mülkiyeti tesisi için gerekli belgeler - Genel inşaat projesi, - Vaziyet planı, - Yapı kullanma izin belgesi (iskan) - Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren liste, - Yönetim planı, - Maliklerin nüfuz cüzdanları ile vesikalık fotoğrafları gerekiyor. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

KAT İRTİFAKI Kat irtifakı, herhangi bir arsa üzerinde yapılacak veya inşaat çalışmaları devam eden bir binanın üzerinde kurulan mülkiyet hakkını ifade ediyor. Bir diğer ifadeyle kat irtifakı, müteahhit ile alıcı arasında inşaatı bitmeyen bir yapı için yapılan anlaşma oluyor. Kat irtifakı inşaat tamamlanmayan bir yapı üzerinde kurulan mülkiyet hakkı iken, kat mülkiyeti ise inşaatı tamamlanmış ve yapı için iskan belgesi alınmış yapılarda kurulan mülkiyet hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Bono(Emre Muharrer Senet) Tanımı: Borçlu tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen, bir alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya yazılan ödeme emridir.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern