3.HAFTA.docx - Kat karl inaat szlemesi Kat karl anlamas...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi! Kat karşılığı anlaşması, arsa sahibinin bir sözleşme düzenleyerek müteahhide belli sayıda daire veya dükkan karşılığında arsasını vermesini ifade ediyor. Bazı durumlarda ise belirli bir yüzde üzerinden örneğin yüzde 50 oranına göre anlaşmaya sağlanıyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibi ile müteaahit firma arasında noter huzurunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak yapılıyor. Sözleşme dahilinde gerek arsa sahibinin gerek müteahhitin hak ve sorumlulukları tüm detayı ile belirtiliyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, sahip olduğu arsaya müteahhit firma aracılığıyla bina yaptırmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bu sayede arsa sahibi para ödemeden daire sahibi olmuş oluyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde hem müteahhitin hem de arsa sahibinin yükümlülüklerinin yer aldığını belirtmiştik. Buna göre arsa sahibinin yükümlülükleri; - Arsa sahibinin inşaat tamamlandığında müteahhidin payına düşen dairelere karşılık gelen hisseyi Tapu Müdürlüğü'nde müteahhide devretme sorumluluğu bulunurken, Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhide düşen yükümlülükler ise; - Söz konusun inşaatı imar mevzuatına göre yapma zorunluluğu, - Binada kullanılacak malzemelerin sözleşmede belirtilmesi, 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

- İnşaat ne zaman başlanıp, ne zaman bitirileceğinin yazılması Kat karşılığı inşaat sözleşmesi iptali Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile feshedilebiliyor. Arsa sahibi ile müteahhit karşılıklı anlaşarak kat karşılığı sözleşmesini feshedebilirler. Buna karşın taraflardan birinin sözleşmeye uymaması nedeni ile karşı tarafın açtığı dava sonucunda sözleşmenin feshine mahkeme tarafından da karar veriliyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi geriye etkili veya ileriye etkili olabilir. Vekâlet Sözleşmesi! Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır. Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır. B. Kurulması MADDE 503- Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır. 2
Image of page 2
C. Hükümleri I. Vekâletin kapsamı MADDE 504- Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern