{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

GAYRİMENKUL ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ.pptx

GAYRİMENKUL ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ.pptx -...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
GAYRİMENUL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER FURKAN EMRE KOR 2016
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
FURKAN EMRE KOR İSTANBUL ÜNİVERİTESİ – EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM DEĞERLEME UZMANI
Background image of page 4
TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ Türkiye’ nin bugün 79 milyon olan nüfusu 2023’ e kadar 90 milyona, kentleşme ise %77‘den %84’de çıkacağı düşünülmektedir. Değişen hane halkı, kentsel dönüşüm, yabancıya konut satışı ve konut stokunun eskime payı da dikkate alındığında, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda her yıl için 1.000.000 yeni konuta ihtiyacı olacaktır.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2015 YILI KONUT SATIŞI 1.289.320 adet
Background image of page 6
YILLIK ORANLAR 2015 yılında, erkekler 774.874 (%60,1), kadınlar 382 237 (%29,6) konut sahibi olurken, 29.708 (%2,3) konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. TÜRK MEDENİ KANUNU ’NA GÖRE BOŞANMALARDA %50 ’LİK KISIM EŞİNDİR.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
YILLIK ORANLAR Yabancılara yapılan konut satışları 2015 yılında bir önceki yıla göre %20,4 artarak 22.830 olmuştur. Irak :4.228 Suudi Arabistan :2.704 Kuveyt :2.130 Rusya Federasyonu :2.036 İngiltere :1.054
Background image of page 8
GAYRİMENKUL SAHİBİ OLABİLMEK Ev sahibi olmak hemen hemen hepimizin hedef ve hayallerinden biridir. Türk halkı için gayrimenkul sahibi olmak önemli olup, bizler gayrimenkule duygusal bakar , mülk edinmeyi severiz.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}