samenvatting-tentamen-1.pdf - lOMoARcPSD Marketing...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Marketing Hoofdstuk 1: Marketing vandaag en morgen Marketing gaat over het bevredigen van de behoeften van de afnemers. Het bestaat uit het creëren en uitwisselen van producten en waarde om te verkrijgen wat individuen en groepen nodig hebben of wensen. Het marketingproces bestaat uit 5 stappen: Om inzicht te krijgen in de markt en behoeften en wensen van de klant zijn de volgende stappen belangrijk: Behoeften , het individu voelt dat hem iets ontbreekt. Wens , de concrete vorm van een behoefte, afhankelijk van de persoon en de cultuur. Vraag , door koopkracht gesteunde wensen. Marketingaanbod , een combinatie van goederen , diensten , informatie of ervaringen die bedrijven de markt bieden om een behoefte of wens te bevredigen. Waarde voor de klant, het vermogen van een product om in de klantbehoeften te voorzien, volgens de klant. Klanttevredenheid , de mate waarin de productprestaties voldoen aan de verwachtingen van de klant. Total quality management , TQM, ter voortdurende verbetering van de kwaliteit van producten, diensten en marketingprocessen. Ruil , handeling waarbij een gewenst object wordt verkregen door het ruilen van iets anders. Transactie , ruil met minstens twee waardevolle zaken samen met overeengekomen voorwaarden, een tijd en een plaats van overeenkomst. Relatiemarketing , het opbouwen en onderhouden van sterke waardevolle relaties met klanten en andere belanghebbenden. Markt , het geheel van werkelijke en potentiële kopers van producten of diensten. Marketingsysteem : Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Ouafa Kouraji ([email protected]) lOMoARcPSD
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

In de tweede stap van het marketingproces wordt een klantgerichte marketingstrategie geformuleerd. Er moet geïntegreerd marketing plan en –programma worden opgesteld. In marketingmanagement worden doelmarkten gekozen en rendabele relaties met deze markten opgebouwd. Hierdoor zal er soms demarketing moeten plaatsvinden om de vraag te verminderen, bv. bij seizoensafhankelijke vraag. Demarketing is marketing om de vraag tijdelijk of permanent te doen dalen, waarbij het niet de bedoeling is dat de vraag verdwijnt, maar we dat hij wordt verminderd of veranderd. Marketingmanagement is de kunst en wetenschap van het kiezen van doelmarkten en het opbouwen van een rendabele relatie met deze markten: Doelmarkt bepalen, markt verdelen in klantsegmenten. Waardepropositie kiezen, pakket voordelen of waarden dat je klant belooft om te voorzien in de behoeften. Winstgevende klantrelaties opbouwen, marketingmanagement richt zich op het formuleren van strategieën om rendabele relaties op te bouwen met doelgroepen. Marketingmanagementconcepten , in de marketingmanagement zijn zes verschillende marketingconcepten waarop organisaties hun marketingactiviteiten baseren: o Het productieconcept (1900), stelt dat klanten het liefst producten hebben die beschikbaar zijn en de kosten laag. Volgens dit concept geven consumenten de voorkeur aan producten die beschikbaar zijn en die zij zich gemakkelijk kunnen veroorloven. Het is dan belangrijk dat de bedrijfsvoering
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern