MARKETING
samenvatting-marketing-compleet.pdf

samenvatting-marketing-compleet.pdf - lOMoARcPSD...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

Samenvatting Marketing: compleet Marketing (Hogeschool Utrecht) Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Ouafa Kouraji ([email protected]) lOMoARcPSD
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Marketing Hoofdstuk 1 Marketing- het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier, het bevredigen van de behoeften van afnemers. Het doel van marketing- nieuwe klanten aan te trekken door aan hen superieure waarde te beloven en oude klanten te behouden door hen tevreden te stellen Marketing is zowel belangrijk voor grote bedrijven als voor non-profitorganisaties, zoals scholen en kerken Marketing begint lang voordat een bedrijf een product heeft Marketingmix- een set marketingtools om consumentenbehoeften te vervullen en klantrelaties op te bouwen Vijfstappenmodel van het marketingproces: 1. Inzicht krijgen in de markt en in de behoeften en wensen van de klant 2. Een klantgerichte marketingstrategie ontwikkelen 3. Een geïntegreerd marketingprogramma opstellen om superieure waarde te leveren 4. Rendabele relaties opbouwen met de klant en zorgen dat de klant méér dan tevreden is 5. Waarde van de klanten krijgen om winst en customer equity (klantwaarde) te creëren In de eerste 4 stappen doen bedrijven hun best om inzicht te krijgen in klanten, klantwaarde te creëren en sterke relaties op te bouwen met de klant. In de laatste stap halen de bedrijven de oogst van hun superieure klantwaarde binnen. Het creëren van waarde voor de consument levert het bedrijf (de aanbieder) waarde op in de vorm van omzet, winst en op lange termijn customer equity(klantwaarde) B2B-marketing-> bedrijven wisselen waarde met elkaar uit. Hier kan marketing een uitwisseling zijn tussen gelijksoortige individuen en groepen. B2C-marketing-> hier is marketing een managementproces waarmee bedrijven voorzien in hun behoeften en wensen, terwijl de consumenten gewoon proberen te voorzien in het vervullen van behoeften en wensen in hun dagelijks leven Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Ouafa Kouraji ([email protected]) lOMoARcPSD
Image of page 2
5 belangrijkste klant- en marketingbegrippen 1. Behoeften, wensen en vraag 2. Marketingaanbod (producten, diensten en ervaringen) 3. Waarde, tevredenheid en kwaliteit 4. Ruil, transacties en relaties 5. Markten en het marketingsysteem 1. Behoeften, wensen en vraag Behoefte-> het idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt Wensen-> de concrete vorm die de menselijke behoeften aannemen, afhankelijk van de cultuur en het persoonlijke karakter; een object dat een behoefte bevredigt Mensen hebben beperkte basisbehoeften, onbegrensde wensen en beperkte middelen Wanneer er koopkracht is en de wil bestaat om tot ruil over te gaan, kunnen wensen worden omgezet in vraag. 2. Marketingaanbod (producten, diensten en ervaringen) Waarde aanbod-> een stel voordelen die ze de klant beloven om hun behoeften te bevredigen. Het waarde aanbod wordt vervuld door middel van een marketingaanbod Marketingaanbod-> een combinatie van goederen, diensten, informatie of ervaringen die bedrijven de markt bieden om een behoefte of wens te bevredigen. Het is niet beperkt
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern