Samenvatting-hoofdstuk-1-tm-20.pdf

Samenvatting-hoofdstuk-1-tm-20.pdf - lOMoARcPSD Hoofdstuk 1...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Hoofdstuk 1 Definitie marketing Philip Kotler definieert marketing als volgt: “een proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waa rde van de klant te krijgen”. Het vijfstappenmodel Het marketingproces is te verbeelden in een eenvoudig model van vijf stappen. De eerste vier stappen concentreren zich op het creëren van waarde voor de klanten en het opbouwen van relaties met de klanten. In de vijfde en laatste stap betaalt de inzet van de eerste vier stappen zich uit en krijgt de ondernemer waarde van klanten (winst). Marketingmanagementconcepten Een marketingstrategie berust op een filosofie waarin gewicht wordt toegekend aan de belangen van de klant, de organisatie zelf en de samenleving. Deze belangen komen vaak niet met elkaar overeen omdat marketingactiviteiten gebaseerd zijn op verschillende marketingmanagementconcepten: productieconcept productconcept verkoopconcept marketingconcept maatschappelijk marketingconcept duurzaam marketingconcept. Belangrijke ontwikkelingen Vier belangrijke recente ontwikkelingen in het marketinglandschap zijn: 1. economische crisis wereldwijd; 2. duurzaamheid; 3. de elektronische markt; 4. mondialisering; 5. de groei in not-for-profitmarketing. Uitbreiding marketingmodel Stap 1: Zo wordt in de eerste stap onderzoek gedaan naar de klanten en de markt en worden ook de marketinginformatie en klantgegevens beheerd. Dit alles natuurlijk met als doel het verkrijgen van inzicht in de markt en in de behoeften en wensen van de klanten. Stap 2: In de tweede stap worden keuzes gemaakt voor het marktsegment, de Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Ouafa Kouraji ([email protected]) lOMoARcPSD
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

doelgroep en de waardepropositie. Deze keuzes helpen bij het ontwikkelen van een klantgerichte marketingstrategie. Stap 3: In de derde stap komen de vier p’s a an de orde: plaats, prijs, product en promotie. Deze vier p’s vormen samen een marketingprogramma dat als doel heeft de klant een uitzonderlijke waarde te kunnen leveren. Stap 4: De vierde stap gaat om relatiemanagement. Zowel met de klanten als met de marketingpartners. Stap 5: Ten slotte krijgt de ondernemer in de vijfde stap de beloning voor zijn inspanningen: hij haalt waarde uit zijn klanten. Met als doel winst en customer equity te creëren. Maar hij wil meer. Hij wil dat zijn klanten loyaal en tevreden blijven, hij wil customer liftetime value opbouwen en zijn marktaandeel en klantaandeel vergroten. Hoofdstuk 2 Planningsniveaus Grote bedrijven stellen veelal op drie niveaus plannen op: 1. concern- of ondernemingsniveau (ondernemingsplan) 2. SBU-niveau (strategisch plan) 3. product/marktniveau (strategisch en operationeel marketingplan) Diagram van Abdell & Hammond Met behulp van het diagram van Abdell & Hammond kan de marktafbakening concreet worden ingevuld. Het werkgebied wordt weergegeven aan de hand van de antwoorden op deze vragen: 1. waar hebben mijn afnemers behoefte aan?
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern