RECEIVABLES 24.05.16.xlsx

RECEIVABLES 24.05.16.xlsx - 6:59 AM HANCO INDUSTRIES LTD...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA 5 CORNER ENTERPRISES MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total 5 CORNER ENTERPRISES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 5 CORNER ENTERPRISES PAINTS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total 5 CORNER ENTERPRISES PAINTS LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA ACE HOME HARDWARE EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA Total ACE HOME HARDWARE cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AF VALMONT AAAAAAAAAA A F VALMONT BOOK SALON AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total A F VALMONT BOOK SALON AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A F VALMONT VIEUX FORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total A F VALMONT VIEUX FORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A F VALMONT, CASTRIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total A F VALMONT, CASTRIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AF VALMONT - Other AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA Total AF VALMONT - Other AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AF VALMONT AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A AGRICULTURAL INPUTS DISTRIBUTORS LTD BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 03/31/2016 18618 Invoice 05/19/2016 18762 Invoice 05/19/2016 18761 Payment 05/31/2011 RBTT 0109170 General Journal 01/27/2012 Payment 07/13/2012 RBTT119446 Invoice 03/31/2016 18643 Invoice 04/22/2016 18707 Invoice 07/27/2011 14349 Invoice 01/30/2014 16318 Payment 05/10/2001 5852 General Journal 02/28/2011 Invoice 10/25/2012 15248 Invoice 12/03/2012 15340 Credit Memo 01/08/2013 17/41 Invoice 03/27/2013 15557 Invoice 01/24/2014 16295 Payment 08/23/2013 Page 1 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AGRICULTURAL INPUTS DISTRIBUTORS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ALFRED'S ELECTRICAL HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total ALFRED'S ELECTRICAL HARDWARE LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA ALLIAN AUGUSTIN EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA Total ALLIAN AUGUSTIN AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB AMBROSE SUPERMARKET 4AWgBEVwUA cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMBROSE SUPERMARKET AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMD LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMD LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMERICAN DRYWALL AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMERICAN DRYWALL, CASTRIES AAAAAAAAAA AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMERICAN DRYWALL, CASTRIES AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A AMERICAN DRYWALL, V FORT BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Payment 02/18/2013 Invoice 02/25/2013 15493 Invoice 08/28/2014 16844 Invoice 04/18/2016 18682 Invoice 12/31/2015 18299 Invoice 03/09/2016 18548 General Journal 02/28/2011 Invoice 09/27/2001 3981 Invoice 03/26/2002 4557 Invoice 05/14/2002 4753 Payment 04/20/2015 fcib 00549 Payment 07/03/2015 FCIB 00412 Invoice 10/30/2015 18161 Invoice 12/10/2015 18247 Invoice 01/18/2016 18342 General Journal 02/28/1999 General Journal 03/31/1999 General Journal 02/28/2011 Invoice 07/28/1998 4677 Invoice 08/31/1998 4887 Invoice 10/30/1998 5027 Invoice 11/30/1998 5651 Invoice 12/23/1998 5554 Invoice 02/18/1999 5209 Page 2 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA Total AMERICAN DRYWALL, V FORT AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AMERICAN DRYWALL - Other AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA Total AMERICAN DRYWALL - Other cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMERICAN DRYWALL AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMERICAN CONNECTION AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMERICAN CONNECTION AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ANDRE HYPOLYTE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total ANDRE HYPOLYTE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ANTOINE'S WOODWORK AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A Total ANTOINE'S WOODWORK BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num General Journal 02/28/2011 Invoice 05/18/1999 0176 Invoice 06/08/1999 259 Invoice 07/22/1999 415 Invoice 07/27/1999 435 Invoice 08/09/1999 475 Invoice 08/10/1999 489 Invoice 08/25/1999 545 General Journal 02/28/2002 A005 General Journal 02/28/2011 General Journal 08/31/2011 General Journal 08/31/2011 Payment 03/16/2004 General Journal 02/28/2011 Invoice 03/16/2004 6932 Invoice 05/03/2004 7080 General Journal 02/29/2012 Invoice 07/31/2007 11122 Payment 12/21/2011 BOA 16306 General Journal 01/27/2012 Payment 03/24/2016 gb 03988 Credit Memo 03/05/2007 381/07 Invoice 07/31/2012 15088 Invoice 07/31/2013 15879 Invoice 07/31/2013 15880 Invoice 09/30/2013 16015 Invoice 03/31/2016 18639 Invoice 03/31/2016 18640 Page 3 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA ARCHIE'S GROCERY AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA Total ARCHIE'S GROCERY AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA ASSOCIATED JOINERY SYSTEMS AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA Total ASSOCIATED JOINERY SYSTEMS cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ASTAPHAN J & CO. (1960) LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total ASTAPHAN J & CO. (1960) LTD AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AUGUSTIN HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA Total AUGUSTIN HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Augustus Popo AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num General Journal 04/30/2012 Invoice 08/31/2001 3879 Invoice 10/17/2001 4043 Invoice 01/16/2002 4296 Invoice 04/16/2002 4625 Invoice 04/30/2002 4703 General Journal 02/28/2011 Invoice 06/11/1999 272 Invoice 08/20/1999 524 Invoice 07/27/2000 2012 Payment 09/18/2001 13720999 Payment 06/17/2003 005326 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/29/2008 General Journal 02/28/2011 Payment 11/26/2012 Payment 04/03/2013 Invoice 07/26/2001 3743 Invoice 09/26/2003 6362 Credit Memo 01/22/2008 003/08 Invoice 01/31/2012 14723 Invoice 06/30/2012 15054 General Journal 03/31/1999 General Journal 02/29/2008 Invoice 03/16/1999 5721 Invoice 03/08/2001 3146 Invoice 01/28/2015 17249 Invoice 01/29/2015 17251 Page 4 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total Augustus Popo AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA bad debt AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total bad debt AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BAIN & SONS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA Total BAIN & SONS AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 02/03/2015 17278 Invoice 02/03/2015 17279 Invoice 02/03/2015 17280 Invoice 02/27/2015 17339 General Journal 02/29/1996 General Journal 02/28/1997 General Journal 02/28/1998 40 General Journal 02/28/1999 43 General Journal 02/29/2000 General Journal 02/28/1998 General Journal 02/28/2002 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/29/2012 General Journal 02/28/2014 General Journal 02/28/2014 General Journal 02/28/2015 Payment 06/26/2006 107273 Payment 08/02/2007 RBC 119557 Payment 04/17/2008 General Journal 02/28/2011 General Journal 01/27/2012 General Journal 01/27/2012 Payment 04/09/2013 BOA 198703 Invoice 02/23/2001 3088 Invoice 03/28/2009 12583 Invoice 05/15/2013 15687 Invoice 04/30/2014 16567 Invoice 12/19/2014 17176 Invoice 01/29/2015 17257 Invoice 03/31/2016 18641 Invoice 03/31/2016 18642 Page 5 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA BANKS BREWERY AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BANKS BREWERY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BANKS DIH LIMITED AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE Total BANKS DIH LIMITED VwEAMgArAA EAAAAAAAAA BARBADOS BOTTLING AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BARBADOS BOTTLING AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BARBADOS HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BARBADOS HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BARBADOS MILLS LTD AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA Total BARBADOS MILLS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BARGAIN CENTRE AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 04/20/2016 18688 Payment 10/26/2005 GBTI026082 General Journal 02/29/2008 Deposit 02/28/2011 Check 03/15/2011 Payment 10/26/2012 Payment 03/01/2013 Payment 11/03/2014 via bank Invoice 03/29/2013 15582 Invoice 04/10/2013 15606 Invoice 05/22/2013 15695 Invoice 07/31/2015 17822 Payment 04/26/2002 8212079 General Journal 02/28/2011 Invoice 03/28/2002 4577 Credit Memo 03/23/2004 266/04 Invoice 03/24/2004 6949 Invoice 03/30/2005 8060 Payment 05/09/2007 FCIB 175385 General Journal 02/29/2008 General Journal 01/27/2012 Credit Memo 02/29/2000 026/00 Invoice 08/09/2011 14378 Invoice 12/11/2013 16217 General Journal 04/30/2012 Invoice 07/14/2008 11973 Page 6 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA Total BARGAIN CENTRE MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A BDS HYGIENE PRODUCTS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BDS HYGIENE PRODUCTS LTD LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA BEQUIA VENTURE CO. LTD EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA cgYB/wAAAAA Total BEQUIA VENTURE CO. LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BLUE WATERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BLUE WATERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BRAWO AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BRAWO AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BROTHERS WOOD WORK AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA Total BROTHERS WOOD WORK AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA BRYDEN'S & PARTNERS OFFICE SUPPLIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA Total BRYDEN'S & PARTNERS OFFICE SUPPLIES AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2011 Invoice 05/11/2000 1712 Invoice 04/28/2004 7053 Payment 04/16/2013 RBTT 101253 General Journal 05/01/2013 Invoice 04/23/2015 17512 Credit Memo 04/30/2015 17558 Invoice 03/31/2016 18644 Invoice 03/31/2016 18645 Invoice 11/19/2015 18184 Invoice 03/31/2016 18610 Invoice 04/07/2016 18651 Payment 11/16/2012 FCIB 5871 Invoice 03/31/2016 18613 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2011 Payment 10/16/2013 FCIB 776960 Credit Memo 02/29/2000 024/00 Invoice 10/11/2001 4037 Credit Memo 11/24/2005 323/05 Payment 06/04/1999 General Journal 02/28/2006 Page 7 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA BUILDER'S GALAXY AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDER'S GALAXY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA Total BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE PAINTS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB Total BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE PAINTS 4AWgBEVwUA cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA BUILDERS CHOICE, VFORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDERS CHOICE, VFORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD PAINTS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD PAINTS AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w C/O Eldris Pierre Mauricette CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total C/O Eldris Pierre Mauricette AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA CAAMALLTD AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 05/19/2016 18766 Invoice 05/19/2016 18767 Invoice 03/15/2016 18566 Invoice 05/19/2016 18771 Invoice 03/15/2016 18567 Invoice 05/19/2016 18772 General Journal 02/28/2011 Credit Memo 10/05/2007 415/07 Invoice 04/26/2016 18714 Invoice 04/26/2016 18715 Credit Memo 06/07/2013 17/49 Invoice 12/18/2013 16249 Invoice 02/16/2016 18456 Invoice 03/04/2016 18542 Invoice 03/11/2016 18563 Invoice 05/19/2016 18769 Invoice 05/19/2016 18770 Invoice 03/11/2016 18564 Payment 02/13/2015 rbtt110865 Invoice 02/04/2015 17281 Page 8 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA Total CAAMALLTD MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A CAPITAL MANAGEMENT LTD - CICERON AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CAPITAL MANAGEMENT LTD - CICERON AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CAPITAL BUILDING DEPOT AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA Total CAPITAL BUILDING DEPOT cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CAPITAL MANAGEMENT LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA Total CAPITAL MANAGEMENT LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARASCO & SONS AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CARASCO & SONS AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A CARIB PASTA ( ST LUCIA) LTD BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 06/24/2015 17698 Payment 08/10/2000 186554 General Journal 02/28/2011 Invoice 07/25/2000 1982 Invoice 08/08/2000 2055 Credit Memo 09/07/2001 117/01 Invoice 07/29/2002 5011 Credit Memo 08/08/2002 177/02 Invoice 10/10/2005 8577 Payment 06/02/1999 06034 General Journal 02/28/1999 Payment 11/29/2005 General Journal 02/29/2008 Payment 10/29/2013 General Journal 11/30/2015 Invoice 08/22/2001 3839A Credit Memo 11/06/2001 122/01 Invoice 10/30/2001 4072 Invoice 03/29/2005 8041 Invoice 07/11/2005 8323 Invoice 03/21/2006 8991 Invoice 01/29/2016 18419 Credit Memo 03/07/2016 18545 Invoice 05/19/2016 18763 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2011 Invoice 07/15/2015 17764 Invoice 04/29/2016 18723 fcib3496 Page 9 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CARIB PASTA ( ST LUCIA) LTD AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA CARIBBEAN AGRO INDUSTRIES AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA Total CARIBBEAN AGRO INDUSTRIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARIBBEAN BOTTLERS LTD (COCA COLA) AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CARIBBEAN BOTTLERS LTD (COCA COLA) AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARIBBEAN CONTAINERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CARIBBEAN CONTAINERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARTER GENERAL STORE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA Total CARTER GENERAL STORE AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA CASH CUSTOMERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Payment 09/19/2008 fcib 02642 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2013 General Journal 02/28/2013 Invoice 11/23/2010 13876 Invoice 01/31/2011 14027 Payment 08/12/2011 SB 2049206432 General Journal 01/27/2012 General Journal 02/29/2008 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2013 Credit Memo 02/23/2005 294/05 Invoice 11/28/2008 12353 Invoice 08/24/2012 15141 General Journal 02/28/2011 Invoice 06/22/2009 12770 Payment 04/27/1999 141 General Journal 02/28/1999 Payment 03/03/2006 General Journal 02/28/2011 Credit Memo 02/29/2000 023/00 Credit Memo 06/07/2000 049/00 Invoice 05/25/2000 1774 Invoice 08/31/2005 8464 Deposit 06/19/1996 072/015 Deposit 06/24/1997 Deposit 06/25/1997 541 Deposit 07/02/1997 545 ebc00547273 Page 10 of 243 6:59 AM 05/24/16 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of May 24, 2016 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARgF4Ac YBeAHAAABA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A40RXAwAEAB 4AWgBEVwUA cgYB/wAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CASH CUSTOMERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Castles in Paradise AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total Castles in Paradise AAAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA CATHWILLS STATIONERY SERVICE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w Total CATHWILLS STATIONERY SERVICE CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CENTRAL LIBRARY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA Total CENTRAL LIBRARY AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Deposit 07/10/1997 554 Deposit 11/19/1997 276 Deposit 11/26/1997 291 Deposit 12/10/1997 300 Deposit 12/19/1997 321 Deposit 01/20/1998 355 Deposit 03/16/1998 Deposit 04/30/1998 Deposit 01/21/1999 Deposit 03/18/1999 151 Deposit 04/21/1999 169 Deposit 05/25/1999 Deposit 07/02/1999 0031 Deposit 08/19/1999 09334 Deposit 11/10/1999 Deposit 11/13/2000 69957 Deposit 11/24/2000 69973 Deposit 05/10/2001 000049 General Journal 06/23/2003 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/28/2005 General Journal 02/28/2006 General Journal 08/31/2011 General Journal 02/28/2011 Invoice 01/27/2003 5603 Credit Memo 02/05/2003 210/03 General Journal 02/28/2011 Invoice 05/17/2002 4777 Invoice 05/17/2002 4778 Invoice 04/30/2015 17540 305 Page 11 of 243 6:59 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern