RECEIVABLES 23.03.17.xlsx

RECEIVABLES 23.03.17.xlsx - 6:24 AM HANCO INDUSTRIES LTD...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA 5 CORNER ENTERPRISES MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total 5 CORNER ENTERPRISES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA 5 CORNER ENTERPRISES PAINTS AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE Total 5 CORNER ENTERPRISES PAINTS VwEAMgArAA EAAAAAAAAA ACE HOME HARDWARE AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA Total ACE HOME HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AF VALMONT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A F VALMONT BOOK SALON AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total A F VALMONT BOOK SALON AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A F VALMONT VIEUX FORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total A F VALMONT VIEUX FORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA A F VALMONT, CASTRIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total A F VALMONT, CASTRIES AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w AF VALMONT - Other CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AF VALMONT - Other AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A Total AF VALMONT BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 01/27/2017 19535 Invoice 02/24/2017 19643 Invoice 03/23/2017 19713 Invoice 01/27/2017 19536 Payment 05/31/2011 RBTT 0109170 General Journal 01/27/2012 Payment 07/13/2012 General Journal 02/29/2016 Invoice 12/16/2016 19433 Invoice 07/27/2011 14349 Invoice 01/30/2014 16318 Payment 05/10/2001 5852 General Journal 02/28/2011 Invoice 10/25/2012 15248 Invoice 12/03/2012 15340 Credit Memo 01/08/2013 17/41 Invoice 03/27/2013 15557 Invoice 01/24/2014 16295 Payment 08/23/2013 General Journal 02/29/2016 RBTT119446 Page 1 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AGRICULTURAL INPUTS DISTRIBUTORS LTD AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AGRICULTURAL INPUTS DISTRIBUTORS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ALFRED'S ELECTRICAL HARDWARE LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA Total ALFRED'S ELECTRICAL HARDWARE EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA ALLIAN AUGUSTIN AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total ALLIAN AUGUSTIN AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc AMBROSE SUPERMARKET gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMBROSE SUPERMARKET AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMD LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMD LTD AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC AMELIA MARTYR QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMELIA MARTYR AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AMELIA MARTYR PAINTS AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA Total AMELIA MARTYR PAINTS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMERICAN DRYWALL AAAAAAQAAA AMERICAN DRYWALL, CASTRIES AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Payment 02/18/2013 Invoice 02/25/2013 15493 Invoice 08/28/2014 16844 Invoice 03/07/2017 19663 Invoice 03/02/2017 19656 General Journal 02/28/2011 Invoice 09/27/2001 3981 Invoice 03/26/2002 4557 Invoice 05/14/2002 4753 Payment 04/20/2015 fcib 00549 Payment 07/03/2015 FCIB 00412 Invoice 10/30/2015 18161 Invoice 12/10/2015 18247 Invoice 01/18/2016 18342 Invoice 08/09/2016 19014 Invoice 10/19/2016 19227 Invoice 03/21/2017 19707 Invoice 02/13/2017 19594 General Journal 02/28/1999 Page 2 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA Total AMERICAN DRYWALL, CASTRIES AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AMERICAN DRYWALL, V FORT AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMERICAN DRYWALL, V FORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMERICAN DRYWALL - Other AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMERICAN DRYWALL - Other AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMERICAN DRYWALL AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AMERICAN CONNECTION AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total AMERICAN CONNECTION AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w ANDRE HYPOLYTE CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total ANDRE HYPOLYTE AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A ANTOINE'S WOODWORK BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num General Journal 03/31/1999 General Journal 02/28/2011 Invoice 07/28/1998 4677 Invoice 08/31/1998 4887 Invoice 10/30/1998 5027 Invoice 11/30/1998 5651 Invoice 12/23/1998 5554 Invoice 02/18/1999 5209 General Journal 02/28/2011 Invoice 05/18/1999 0176 Invoice 06/08/1999 259 Invoice 07/22/1999 415 Invoice 07/27/1999 435 Invoice 08/09/1999 475 Invoice 08/10/1999 489 Invoice 08/25/1999 545 General Journal 02/28/2002 A005 General Journal 02/28/2011 General Journal 08/31/2011 General Journal 08/31/2011 Payment 03/16/2004 General Journal 02/28/2011 Invoice 03/16/2004 6932 Invoice 05/03/2004 7080 General Journal 02/29/2012 Invoice 07/31/2007 11122 Page 3 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA AAAAAAAAAA Total ANTOINE'S WOODWORK AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 ARCHIE'S GROCERY AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total ARCHIE'S GROCERY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ASSOCIATED JOINERY SYSTEMS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total ASSOCIATED JOINERY SYSTEMS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ASTAPHAN J & CO. (1960) LTD AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Payment 12/21/2011 BOA 16306 General Journal 01/27/2012 Payment 03/24/2016 gb 03988 Credit Memo 03/05/2007 381/07 Invoice 07/31/2012 15088 Invoice 07/31/2013 15879 Invoice 07/31/2013 15880 Invoice 09/30/2013 16015 Invoice 03/31/2016 18639 Invoice 03/31/2016 18640 Invoice 11/11/2016 19308 Invoice 11/11/2016 19311 General Journal 04/30/2012 Invoice 08/31/2001 3879 Invoice 10/17/2001 4043 Invoice 01/16/2002 4296 Invoice 04/16/2002 4625 Invoice 04/30/2002 4703 General Journal 02/28/2011 Invoice 06/11/1999 272 Invoice 08/20/1999 524 Invoice 07/27/2000 2012 Payment 09/18/2001 13720999 Payment 06/17/2003 005326 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/29/2008 General Journal 02/28/2011 Payment 11/26/2012 Payment 04/03/2013 Invoice 07/26/2001 3743 Invoice 09/26/2003 6362 Credit Memo 01/22/2008 003/08 Invoice 01/31/2012 14723 Page 4 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A Total ASTAPHAN J & CO. (1960) LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AUGUSTIN HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA Total AUGUSTIN HARDWARE EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA Augustus Popo AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total Augustus Popo AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA bad debt AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total bad debt AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BAIN & SONS BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 06/30/2012 15054 Credit Memo 12/20/2016 19457 General Journal 03/31/1999 General Journal 02/29/2008 Invoice 03/16/1999 5721 Invoice 03/08/2001 3146 Invoice 01/28/2015 17249 Invoice 01/29/2015 17251 Invoice 02/03/2015 17278 Invoice 02/03/2015 17279 Invoice 02/03/2015 17280 Invoice 02/27/2015 17339 General Journal 02/29/1996 General Journal 02/28/1997 General Journal 02/28/1998 40 General Journal 02/28/1999 43 General Journal 02/29/2000 General Journal 02/28/1998 General Journal 02/28/2002 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/29/2012 General Journal 02/28/2014 General Journal 02/28/2014 General Journal 02/28/2015 General Journal 02/29/2016 General Journal 02/29/2016 General Journal 02/29/2016 Page 5 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc Total BAIN & SONS gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BANKS BREWERY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BANKS BREWERY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BANKS DIH LIMITED AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BANKS DIH LIMITED AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BARBADOS BOTTLING AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA Total BARBADOS BOTTLING AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA BARBADOS HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Payment 06/26/2006 107273 Payment 08/02/2007 RBC 119557 Payment 04/17/2008 General Journal 02/28/2011 General Journal 01/27/2012 General Journal 01/27/2012 Payment 04/09/2013 BOA 198703 Invoice 02/23/2001 3088 Invoice 03/28/2009 12583 Invoice 05/15/2013 15687 Invoice 04/30/2014 16567 Invoice 12/19/2014 17176 Invoice 01/29/2015 17257 Invoice 03/31/2016 18641 Invoice 03/31/2016 18642 Invoice 10/31/2016 19252 Payment 10/26/2005 GBTI026082 General Journal 02/29/2008 Deposit 02/28/2011 Check 03/15/2011 Payment 10/26/2012 Payment 03/01/2013 Payment 11/03/2014 via bank Invoice 03/29/2013 15582 Invoice 04/10/2013 15606 Invoice 05/22/2013 15695 Invoice 07/31/2015 17822 Payment 04/26/2002 8212079 General Journal 02/28/2011 Invoice 03/28/2002 4577 Credit Memo 03/23/2004 266/04 Page 6 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A Total BARBADOS HARDWARE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BARBADOS MILLS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA Total BARBADOS MILLS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BARGAIN CENTRE AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA Total BARGAIN CENTRE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BDS HYGIENE PRODUCTS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BDS HYGIENE PRODUCTS LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BEQUIA VENTURE CO. LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BEQUIA VENTURE CO. LTD AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC BLUE WATERS QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BLUE WATERS AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w BRAWO CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA Total BRAWO AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 03/24/2004 6949 Invoice 03/30/2005 8060 Payment 05/09/2007 FCIB 175385 General Journal 02/29/2008 General Journal 01/27/2012 Credit Memo 02/29/2000 026/00 Invoice 08/09/2011 14378 Invoice 12/11/2013 16217 General Journal 04/30/2012 Invoice 07/14/2008 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2011 Invoice 05/11/2000 1712 Invoice 04/28/2004 7053 Payment 04/16/2013 RBTT 101253 General Journal 05/01/2013 Invoice 04/23/2015 17512 Credit Memo 04/30/2015 17558 Invoice 11/19/2015 18184 Invoice 04/07/2016 18651 Payment 11/16/2012 FCIB 5871 General Journal 02/29/2016 Invoice 01/13/2017 11973 19480 Page 7 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA BROTHERS WOOD WORK AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA Total BROTHERS WOOD WORK EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA BRYDEN'S & PARTNERS OFFICE SUPPLIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 Total BRYDEN'S & PARTNERS OFFICE SUPPLIES AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA BUILDER'S GALAXY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDER'S GALAXY AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE PAINTS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDERS' CHOICE, LA FARGUE PAINTS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BUILDERS CHOICE, VFORT AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDERS CHOICE, VFORT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2011 Payment 10/16/2013 General Journal 02/29/2016 Credit Memo 02/29/2000 024/00 Invoice 10/11/2001 4037 Credit Memo 11/24/2005 323/05 Payment 06/04/1999 General Journal 02/28/2006 Invoice 01/20/2017 19501 Invoice 01/25/2017 19516 Invoice 01/31/2017 19560 Invoice 01/25/2017 19515 Invoice 01/31/2017 19558 General Journal 02/28/2011 Credit Memo 10/05/2007 415/07 Invoice 03/20/2017 19703 Credit Memo 06/07/2013 17/49 Invoice 12/18/2013 16249 Invoice 01/06/2017 19460 Invoice 02/13/2017 19590 Invoice 02/13/2017 19592 Invoice 02/17/2017 19615 FCIB 776960 Page 8 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A Total BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD PAINTS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total BUILDERS CHOICE, BEANEFIELD PAINTS LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA C/O Eldris Pierre Mauricette EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA AAAAAAAAAA Total C/O Eldris Pierre Mauricette AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 CAAMALLTD AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA Total CAAMALLTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CAPITAL BUILDING DEPOT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CAPITAL BUILDING DEPOT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CAPITAL MANAGEMENT LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Invoice 02/27/2017 19646 Invoice 03/07/2017 19670 Invoice 02/13/2017 19593 Invoice 02/16/2017 19605 Payment 02/13/2015 rbtt110865 General Journal 02/29/2016 Invoice 02/04/2015 17281 Payment 08/10/2000 186554 General Journal 02/28/2011 Invoice 07/25/2000 1982 Invoice 08/08/2000 2055 Credit Memo 09/07/2001 117/01 Invoice 07/29/2002 5011 Credit Memo 08/08/2002 177/02 Invoice 10/10/2005 8577 Payment 06/02/1999 06034 General Journal 02/28/1999 Payment 11/29/2005 General Journal 02/29/2008 Payment 10/29/2013 General Journal 11/30/2015 Invoice 08/22/2001 3839A Credit Memo 11/06/2001 122/01 Invoice 10/30/2001 4072 Invoice 03/29/2005 8041 Invoice 07/11/2005 8323 Invoice 03/21/2006 8991 Invoice 01/29/2016 18419 fcib3496 Page 9 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CAPITAL MANAGEMENT LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARASCO & SONS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA AAAAAAAABE VwEAMgArAA Total CARASCO & SONS EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA CARIB PASTA ( ST LUCIA) LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CARIB PASTA ( ST LUCIA) LTD AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARIBBEAN AGRO INDUSTRIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CARIBBEAN AGRO INDUSTRIES AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARIBBEAN BOTTLERS LTD (COCA COLA) AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA Total CARIBBEAN BOTTLERS LTD (COCA COLA) AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARIBBEAN CONTAINERS AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA AAAAAAAAAA Total CARIBBEAN CONTAINERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA CARTER GENERAL STORE AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Credit Memo 03/07/2016 18545 Invoice 05/19/2016 18763 Invoice 06/30/2016 18896 General Journal 02/28/2006 General Journal 02/28/2011 Invoice 07/15/2015 17764 Payment 09/19/2008 fcib 02642 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2013 General Journal 02/28/2013 Invoice 11/23/2010 13876 Invoice 01/31/2011 14027 Payment 08/12/2011 SB 2049206432 General Journal 01/27/2012 General Journal 02/29/2008 General Journal 02/28/2011 General Journal 02/28/2013 General Journal 02/29/2016 Credit Memo 02/23/2005 294/05 Invoice 11/28/2008 12353 Invoice 08/24/2012 15141 General Journal 02/28/2011 Invoice 06/22/2009 12770 Payment 04/27/1999 141 General Journal 02/28/1999 Page 10 of 246 6:24 AM 03/23/17 HANCO INDUSTRIES LTD. Open Invoices As of March 23, 2017 AQAAAAkFASA AQCcHE9wZW 4gSW52b2ljZX AAAAAAAAAA MAAAAAAAAA AAAAAABAAA AAAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Total CARTER GENERAL STORE AAAAAAAAAA LQAAAAAAAA CASH CUSTOMERS AAAAAAAABE VwEAMgArAA EAAAAAAAAA AQABARcD4Qc XA+EHAAABAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AERXAwAEAB4 AWgBEVwUAc gYB/wAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAD4/7wC QXJpYWwAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAQAAAA AP//EAD4/7w CQXJpYWwAA Total CASH CUSTOMERS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Castles in Paradise AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAP//EAD4/5A BQXJpYWwAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAQAAA AAAAAEAD4/7 Type Date Num Payment 03/03/2006 ebc00547273 General Journal 02/28/2011 Credit Memo 02/29/2000 023/00 Credit Memo 06/07/2000 049/00 Invoice 05/25/2000 1774 Invoice 08/31/2005 8464 Deposit 06/19/1996 072/015 Deposit 06/24/1997 Deposit 06/25/1997 541 Deposit 07/02/1997 545 Deposit 07/10/1997 554 Deposit 11/19/1997 276 Deposit 11/26/1997 291 Deposit 12/10/1997 300 Deposit 12/19/1997 321 Deposit 01/20/1998 355 Deposit 03/16/1998 Deposit 04/30/1998 Deposit 01/21/1999 Deposit 03/18/1999 151 Deposit 04/21/1999 169 Deposit 05/25/1999 Deposit 07/02/1999 0031 Deposit 08/19/1999 09334 Deposit 11/10/1999 Deposit 11/13/2000 69957 Deposit 11/24/2000 69973 Deposit 05/10/2001 000049 General Journal 06/23/2003 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/29/2004 General Journal 02/28/2005 General Journal 02/28/2006 General Journal 08/31/2011 Gen...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern