Slide Tin hoc Ung Dung Trong KD.pdf - GII THIU CHUNG TIN HC...

This preview shows page 1 - 4 out of 52 pages.

1 Giảng viên: ThS HOÀNG NGUYÊN KHAI Khoa QTKD -HUTECH Email: [email protected] ĐT : 0918683459 TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 GIỚI THIỆU CHUNG Số đơn vị học trình Mục tiêu tổng thể Mô tả tóm tắt nội dung Điều kiện tiên quyết 3 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Tin học ứng dụng trong kinh doanh Mã môn học: Số tín chỉ: 3 (2LT+1TH) Môn học: Bắt buộc 4 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 4. Tài liệu học tập Sách học : Tin học ứng dụng trong KD–Th.Ss. Hoàng Nguyên Khai-Tài liệu lưu hành tại Hutech. Sách tham khảo : Bùi Thế Tâm, Giải các bài toán quy hoạch toán học trên Excel, Viện Toán học, Viện khoa học và công nghệ Việt nam. Nguyễn Hải Thanh (2006), Tối ưu hóa, NXB Bách khoa Hà nội. Paul McFedries (2005), Formulas and Functions with Microsoft Excel 2003, Sams Publishing. Jonh Walkenbach (2004), Excel 2003 Formulas, Wiley Publishing, Inc.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 5. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của học viên Dự lớp, nghe giảng Làm bài tập, kiểm tra giữa kỳ. Thảo luận, phát biểu ý kiến cùng giảng viên xây dựng bài giảng 6 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 6. Thang điểm đánh giá: 10/10 7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học Điểm quá trình: 30%, bao gồm: bài tập, kiểm tra giữa kỳ,điểm danh. Điểm cuối kỳ: 70%. Thực hiện chấm điểm trong suốt quá trình thực hành của sinh viên 7 Mục tiêu của học phần Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn đòi hỏi các nhà quản doanh nghiệp phải thường xuyên tính toán và lựa chọn phương án một cách nhanh chóng và nhạy bén để đưa ra các quyết định một cách chính xác và kịp thời với những ràng buộc và hạn chế về các điều kiện liên quan tới tiềm năng của doanh nghiệp, điều kiện thị trường, hoàn cảnh tự nhiên và xã hội. 8 Mục tiêu của học phần Việc tính toán thông qua những công thức cùng với các phương tiện máy tính cầm tay, thường phải trả giá rất nhiều về thời gian và sai sót. Trong khi đó, phần mềm bảng tính Excel có rất nhiều công cụ và hàm phục vụ trong việc tính toán thuộc lãnh vực này.
Image of page 2
3 9 Mục tiêu của học phần Môn học này liệu này sẽ giúp cho sinh viên hiểu và vận dụng được bảng tính của phần mềm Excle trong việc tính toán và giải quyết một số những bài toán thực tế trong lãnh vực kinh doanh và quản trị tài chính.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Fall '15
 • ATM Case Study

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern