intelektwalisasyon-ng-wikang-filipino.ppt

intelektwalisasyon-ng-wikang-filipino.ppt -...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

INTELEKTWALISASYON NG WIKANG FILIPINO
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ANO ANG FILIPINO? A ng Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di katutubong wika at sa evolusyon ng iba’t ibang varayti ng wika para sa iba-ibang sitwasyon, sa mga nagsasalita nito na may iba’t ibang sitwasyon, sa mga nagsasalita nito na may iba’t ibang saligang sosyal, at para sa mga paksa ng talakayan at iskolarling pagpapahayag.
Image of page 2
ANO ANG INTELEKTWALISASYON? a ng intelektwalisasyon ay ang adaptasyon ng wika para magkaroon ito ng kakayahang bumuo ng wasto, tiyak, at kung kakailanganin, ng mga pahayag na abstrak na matatagpuan sa mga sulating pansyensya at pampilosopiya. Ito ang paggamit ng isang wika sa larangan ng kaisipan at ng buhay akademiko. Lenggwahe
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern