Pananaliksik-ppt-fil-102.pptx

Pananaliksik-ppt-fil-102.pptx - Pananaliksik depinisyon Ang...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

Pananaliksik
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

depinisyon Ang saliksik, pananaliksik o pagsasaliksik ay paraan ng pagtuklas ng mga kasagutan sa mga partikular na katanungan ng tao tungkol sa kanyang lipunan o kapaligiran. (Neuman 1997)
Image of page 2
pananaliksik at documentary shows
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Obhetibo at subhetibo Ang pagpili ng paksa ay sariling interes
Image of page 4
Obhetibo at subhetibo Obhetibo ang prosesong pinagdadaanan nito Sistematiko ang pagbuo ng proseso o kaalaman Hindi maaaring sariling haka haka lamang Gumagamit ng siyentipikong metodo o pamamaraan May datos na hindi mapasusubalian Hal. Pagdami ng premarital sex sa UP Baguio
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Batayang Hakbang sa Pananaliksik 1. Pagpili ng paksa 2. Pagbuo ng hinuha o haypotesis 3. Pagdidisenyo ng pananaliksik 4. Pangangalap ng datos 5. Pagsusuri sa mga datos na nakalap alinsunod sa konseptuwal / teoretikal na balangkas 6. Pagbabahagi ng pananaliksik
Image of page 6
Pagpili ng paksa Unang isaalang alang ang hilig o
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern