Seminarium 3 - Inl\u00e4mningsuppgifter (1).docx - Seminarium 3 Kollektiva varor Inlmningsuppgifter Frga 4.3 Antag att A och B har mobiltelefon och stlls

Seminarium 3 - Inlu00e4mningsuppgifter (1).docx -...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Seminarium 3 – Kollektiva varorInlämningsuppgifterFråga 4.3: Antag att A och B har mobiltelefon och ställs inför ett förslag om ändrade abonnemangsavgifter så att man i fortsättningen får fri tillgång till lokalsamtal. De antas värdera genomförandet av förslaget till 1500 kr respektive 500 kr per år. Vid nuvarande avgiftssystem får distributören/telebolaget in 1800 kr från dem för lokalsamtal, vilket nu blir kostnadenför att erbjuda dem ”gratis” lokalsamtal.(a)Vad är den effektiva lösningen på frågan om lokalsamtal ska levereras utan samtalsavgifter, dvs. om den kollektiva nyttigheten ”inga lokalsamtalsavgifter” ska tillhandahållas eller ej?Svar: Det avgiftssystem som används i nuläget är till synes effektivt för konsumenterna, eftersom de utnyttjar nätet till självkostnadsprincipen. Om vi istället tittar på producenten så är det möjligt att ta ut en vinst på 200 kr om hela betalningsviljan hos konsumenterna kan utnyttjas:π=TRTC=(1500+500)1800=200
Background image
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Fall '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture