Exam1-FIN332-262 A.docx - 2017-2018 I 1 90 262 1 B C D 2

This preview shows page 1 out of 9 pages.

Хичээлийн жил 2017-2018 I улирал Явцын шалгалт №1 Хичээлийн нэр: Санх гийн байгууллагын НББ үү Баталсан багийн ахлагч .................................... /Т.Туяа/ Хугацаа 90 минут Багшийн нэр: Т.Туяа Оюутны нэр: .................................... Группын дугаар: 262 Хувилбар Б Нийт нэлгээ: ............................. ү Нэг. НББ-ийн тест 1. “Х” СБ нь банкин дахь харилцах данснаасаа бэлнээр м нг авсан. Энэ ед ямар бичилт хийгдэх вэ? ө ө ү А. Дт: КБМ₮ B. Дт: БХД₮ C. Дт: БХадж D. Дт: КБМ₮ Кт: БХадж Кт: КБМ₮ Кт: КБМ₮ Кт: БХД₮ 2. “Х” СБ г йлгээ кассын шалгалтаар бэлэн м нг ил дсэн ба холбогдох эзэн тодорхойг й байсан тул ү ө ө үү ү байгууллагын орлого болгон б ртгэсэн. Энэ тохиолдолд ямар бичилт хийгдэх вэ? ү А. Дт: КБМ₮ B. Дт: КИД C. Дт: КБМ₮ D. Дт: БО Кт: БО Кт: БО Кт: КИД Кт: КИД 3. “Х” СБ-д нээлгэсэн иргэн Батын хугацааг й хадгаламжийн данс хаагдах ед доорх г йлгээн дээс аль нь ү ү ү үү з в г йлгээ вэ? ө ү А . Дт: КБМ₮ B. Дт: Х-г й хадж ү C. Дт: Х-тай хадж D. Дт: ХХЗардал Кт: Х-г й хадж ү Кт: КБМ₮ Кт: КБМ₮ Кт: ХТХ Ө 4. Х.О1.09-ний д р “Х” СБ-д иргэн Дорж 5 сарын хугацаатай хадгаламж нээлгэж, 1,800,000₮-ийг бэлнээр ө ө тушаасан. Х.О4.18-ны д р дансаа хаалгасан ба энэ ед тооцсон хадгаламжийн х гийн буцаалтын д н хэд ө ө ү үү ү болох вэ? Нэмэлт мэдээлэл: х- тай хадгаламжийн сарын х – 1.1%; х-г й хадгаламжийн сарын х – 0.5% үү ү үү A. 65,340₮ B. 29,700₮ C. 35,640 ₮ D. 25,700₮ 5. “Х” СБ-ын г йлгээ касст гэнэтийн шалгалт хийхэд бэлэн м нг ил дсэн ба энэ ед ямар дансанд б ртгэх ү ө ө үү ү ү вэ? А . Дт: КБМ₮ В. Дт: КИД С. Дт: ЗЯБМ D. Дт: КБМ₮ Кт: СХТ Ө Кт: КБМ₮ Кт: КБМ₮ Кт: КИД 6. “Х” СБ нь “А” банкны харилцагч. Тус банкинд 190,000,000₮- р Х.03.30-ны д р 1 сарын хугацаатай өө ө ө хадгаламжийн данс нээлгэсэн. Хугацаагаа дуусангуут хадгаламжийн дансаа хаалгасан ба нийт хэд хоногийн х г шууд орлогоор б ртгэх вэ? үү ү А. 1 хоног B. 29 хоног C. 30 хоног D. 31 хоног 7. “Х” СБ нь “А” банкны харилцагч. Тус банкинд 300,000,000₮- р Х.01.18-ны д р 3 сарын хугацаатай
Image of page 1
You've reached the end of this preview.
 • Fall '17
 • Tuya

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern