Aflevering-6.doc - Opgave 2 Vinfremstilling 1 Grcellen...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Opgave 2 – Vinfremstilling 1. Gærcellen indeholder, i modsætning til bakteriecellen, både en cellekerne (eukaryot) og mitokondrier. Derudover indeholder gærcellen to (eller flere) lineære kromosomer, mens bakteriecellen i stedet kun har ét cirkulært kromosom. Bakteriecellen adskiller sig også fra gærcellen ved at have flageller på cellevæggen. En anden forskel på de to celletyper er, at gærcellens ribosomer er større end bakteriecellens. 2. Gær har en særlig evne til at gro godt i stærkt sukkerholdige miljøer. Under sukkerholdige omstændigheder, som fx vinproduktion, omdanner gærsvampene det meste af sukkeret (glukose) fra vindruerne til CO (Kuldioxid) og alkohol (Ethanol): C 6 H 12 O 6 (aq) → 2CO 2 (g) + 2 CH 3 CH 2 OH (aq) + ATP Ovenstående proces foregår i cellens cytoplasma og er et eksempel på gæring under anaerobe forhold, hvilket er karakteristisk for gæringer med vin. Gæringen ved produktion af vin vil fortsætte, indtil gæren har dannet så meget alkohol, at de hæmmer dens egen vækst.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture