Aflevering-4.doc - Aflevering 4 Opgave 1 Et rdt bad...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Aflevering 4Opgave 1Et rødt bad tilberedes ved at fortynde en 0,194 M kaliumpermanganatopløsning med vand. Man ønsker at fremstille et rødt bad på 200 L med stofmængdekoncentrationen 0,2 mMBeregner nu hvor stort et volumen 0,194 M kaliumpermanganatopløsning, der skal anvendes. Da ovenstående er givet benyttes først formlen for beregning af stofmængden 0,2 ∙ 10-3 M ∙ 200 L = 0,04 Mol Herefter gøres der brug af formlen for volumen Der skal altså anvendes 0,206 L 0,194 M kaliumpermanganatopløsning, når der ønskes et bad på 200 L med stofmængdekoncentrationen 0,2 mMOpgave 2 Der undersøges for nedbrydningen af aspartam. Der fremstilles 250 mL aspartamopløsning med stofmængdekoncentrationen 1,78 ∙ 10-3 M, og det er desuden givet at molmassen for aspartam er 294,3 g/mol Beregner nu massen af aspartam som skal afvejes. Når ovenstående gælder, gøres der brug af formlen for beregning af stofmængden 1,78 ∙ 10-3∙ 0,250 = 0,000445 Mol Og herefter formlen for massen 1
0,000445 ∙ 294,3 = 0,131 g Massen af det aspartam som skal afvejes, når ovenstående er givet, er altså 0,131 g Opgave 3 a)Beregner saccharins molare masse ud fra ovenstående struktur Aflæser først antallet af henholdsvis carbonatomer (C), hydrogenatomer (H), nitrogenatomer (N), svovlatomer (S) og oxygenatomer (O).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture