Lumabas ng baha.doc - (Lumabas ng bahay si Albert at...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

(Lumabas ng bahay si Albert at pumunta sa garden. Habang siya ay nageemote biglang lumabas ang dyosa na may magandang blusa. Nagulat siya nang makita ito at nang siya'y biglang kausapin) A: Who are you? D: I am the Goddess of Hermaphrodites. (Chants) A: What? (Sound effects) What do you want from me?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture