Makro - Leksioni 2.pptx - 2 MATJA E KOSTOVE TE JETESS...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

2 MATJA E KOSTOVE TE JETESËS Makroekonomia UET
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

MATJA E KOSTOS SË JETESËS – QËLLIMI LEKSIONIT Si është ndërtuar indeksi i çmimeve të konsumatorit (IÇK / CPI)? Pse CPI është një tregues i papërsosur i kostos së jetesës? Si krahasojmë CPI dhe deflatorin e GDP si masa të nivelit të përgjithshëm të çmimeve? Si të përdorim CPI për të krahasuar shifrat në lekë/euro…në kohë të ndryshme? Dallimi midis normës reale dhe nominale të interesit?
Image of page 2
MATJA E KOSTOS SË JETESËS Inflacioni i referohet një situatë në të cilën niveli i përgjithshëm i çmimit në ekonomi është në rritje. Norma e inflacionit është ndryshimi i përqindjes së nivelit të çmimeve nga periudha e mëparshme.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

INDEKSI I ÇMIMEVE TË KONSUMATORIT Indeksi i çmimeve të konsumatorit IÇK (CPI) është një masë e kostos së përgjithshme të mallrave dhe shërbimeve të blera nga një konsumator tipik. Instituti i Statistikës raporton CPI çdo muaj. Ajo përdoret për të monitoruar ndryshimet në koston e jetesës me kalimin e kohës.
Image of page 4
SI LEXOHET CPI? Si lexohet indeksi i çmimeve te konsumatorit? CPI është përcaktuar e barabartë me 100 për një periudhë që quhet periudha referencë bazë . Periudha referencë bazë është një periudhë për të cilën IÇK (CPI) është e barabartë 100. Aktualisht, periudha referencë bazë është Dhjetor 2007. (INSTAT) CPI matet për 12 grupe produktesh dhe shërbimesh në total 272 lloje.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ICK (CPI) JANAR 2013 – JANAR 2015
Image of page 6
CPI JANAR 2015 SIPAS GRUPEVE
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

SI LLOGARITET INDEKSI I ÇMIMEVE TË KONSUMATORIT - CPI Fikson shportën: përcaktohet cilat janë
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern