ECE
ECE 220 Lecture - Shannon Sampling Theorem

ECE 220 Lecture - Shannon Sampling Theorem - “/5:2.m hem...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: __._.._.'.._ ...... “.../5:2- .m.-- hem, wt. .Semple. .426. 5422447. 79"“ E00114 Jjnaflv - -; " ' am 22241922412223 Calhmdemm W figw IdQ 'IIIII {cnongLgbIEot-L CT ‘1‘le I]: “hay/I 7'” WC .7223 c425 (37m) “and- CoJ(—fl) 3C6. allflJC-J' ......-.:. DT-njmfzv MIME W [3614’ .. dnffi’rmt éw't. gate 020%”? flu) game. E‘ E .21 E E .E -....-W gaze/d '— fikwm‘ -__. 3E0 3 C/E’IHSE‘LYL-v . E22. 25 2022;227:2452» .. , .... _ E LJoE SWKM? ...... .. . . E .. 'E s 2122222 , ' “ i Lm+fime“QMHquhm%WIgtfijwmzbmflgj E ..wm-m-mmwp- "Tow? 121/15!!! {001m J‘amplmg fl rewmhmcfion J‘dM/LPEmg demo LagE— J1me II .. . . . saw 74401: EEC we Eake c225 CQTHEODU g 5awpleoL at {‘2 900 fl?— ......... = ~ :45 (anraoot) _73 /900 JV; 3075: We J0me. DT 5137/20} 0036—41) 015 —~ 977/900 met/”C .. .. M at. .7%.i{... m... 742w. Jam/pie: Eat/EVE. W 192% .. “a; 02 $7. .5];de W211; mafiremefim/l? [00k &£¥7£e¢/€i4f £006 Malabar"? (are) ...E... E CaEEECE OLElareJ ::_' 095(7”) éj Smaflesf gEIEEIIQ5: cal/€61 PVMCI J and} .. E 50561”) = -9051. (27m--—n) = ooJ(—-—nI) C01( ) 3'E‘IEPhI/ECAEOWQ aha: 0222:2222 M. \pretqmcg rat/Egg L’ T) ‘ 'Lefl :be more genera/E ..convrQoot) X OOSCT") ' emczmwog .. ” ..."B {5905}: (”SC ) ( h) ...u--.....-.‘. 00.- S (5” f1) ...wJ (2. h J 022.2 C2 22. 2222:) II'I‘ffIfl. [email protected] 22.2 C222 2022/) “ OCOJCzucwoom (92222022272) [email protected]__.£:c£)f 976900) 2770200) E ' '- 1322022012) IIII2Can Prom MWQ...L?1.I._ mbfogfl-pk MM‘hp/E’JWB 0’35“; 790M_61/y.... -...-. Econdude 4.151.. 00. number of. CTJ‘jMEZS‘ Map/{Ci at 7;-.. 9424. proaflccoe ldflfihCfibfl 73+ (in 22‘ 'c‘ - wPM 219/1207/75 aéi... 6.52.163, kfliw {{‘W .DZijJ Grid, 99d fomgfhtgj dde ‘ .. 093% f? we have 65105th may/9k. 2—5 7”hew€ J: Wm ciao/91 MM-.. WWW W MM... how (10.0512. wh’[email protected]___ggh’¢h- _M" M {final 9 ' g ‘ ‘- K ‘ 5 ‘ . _ stag-.7}- 9:00 ....; +14% I hat/.51-]000 jaw/efflgc/e emLVeW» Pant” M5 {5 ..: pendaL P.-- "if? {Drawer}? 01a 21 rad/sec 0’56”"? (15555.1 5de}th {regency '5 %Hz 9 .Lin. rad/Jec -‘.... 022(2) @45an /J€<- ‘ ‘ -...-.-//)ohCe. 1%: “1.5," Q} jibe ”Jr, £17.:ng «4 km. u». «JAM—~- “-5- w‘r—I—‘r—u- M... nay—).....M. Shannon 5am Theorem .- 4 QT Sgnafl [Whig 5,5 bandhmflred b (cam) C: e has who. fifefaenuw .- firm flan .JDMW1 can. be rfl/owf'mdtd end/51 figm Jdmp/QJ‘ flak-fl. _mit’z..- MM.-.- Mfin’tjolmgflfhfiuéncy 2 525954629, W06} __?{(_:39- / where. M- 4-1: .i: ........-.I .-..... .. ”___ -.....-,........_m...._- 5.». mm .... ___...M... ..._..._ and? 70.; > 979,4”, , W 2’00 ) WWI? defcmbeJ x C15) -- mnthum Jamplrhg 3.95156. .qZfiw 1.5. Ca/[fiQLM' M 33¢“le mfe 02w 1 1 Mary“ . ! 7M1) coJCwot) .- QpiCJTHC 15) CT 999ch .. 5-: -/ SEMrJe[fa Jam cfr‘on: -M .A. -....M_.-,. M-M... MM.- M.- -.._..-M ...M.... _-...-.---..... M- -- MMMMMLMMMEMLM..- ....§.-_.-‘:-....; '_....M-.M:M-M.....‘ MM- [J C fuel [53(1) J‘XMMfM (Hajm Sample a}: .6155? 8200mm! * 9W9 WWI DT #gzaemc? .630 CEIILHISLZ -..-- -...a. £6.19. ‘- DT- flier-m 5?: CT 7942MB”?- ’1’: ”WT/m5? loaned W..- -.W.-._ the“ We}: ...wa.’ Tf< wo%- _:.::. .W_ . --.. ..-_._.- WW...- -. -. . ,L,W. . M...- W...._..........5.....- u ”w“... _,__....- ... ...W, _- 55.? . Draw flogD T :- {oft/um 603 (0907:)” 16—“? 77 JCW'WOT TI 7T5 0” TQ‘UT“) ...firflwwmw-M..W-Lu-Wfl..." .. W. ..,......._.__ mm. ._._.—m ._._.—.... W- .... -Wmm.wm—-_.__..._ 5. .... 0...". . I i a ‘ ML T T H T f.” T VT‘T WW---.-...-_...4-_W__.__.._._L.__...___._ .. - H5 “WWW—Mu» -~-—....,..,.._... ...—.....7. .5 Nu..." ...—“w --—-- _v-‘~ --- . .. .... .... .. ....mm..._.'1....w... Mfl 55 5M L. ul-A-IA—u-J-w-W- -- -~—....5.._‘_.. ...-..._.. -.~. .. ~- w.“ «mm—~— . 605 ”>922 mac-M. m hamme- my 67 02,... gm mafia-3.1 -. .W-._/ gift Because- oJT-m- .-..-...-. .W__-._._--_-W--.-.-W-..-.-. 4-;- ..;..-._--{’-’.€]§._KEEQTLJ-f-QW- WW-W-WL- LN”...- “‘61” ”.41).me - ..-/- [yes/molm“ ...-$2.13.:- gag-6.4L? DTFT .-.-_ -.--.... ex‘I-Vemexampbnj fXU/MIOIe—r “" WCE’J_ 4905‘ch t) -....-.--...-.--.. - ...,4-2‘O Overlamlof‘ngj Mjulglgpm WI >> o2w --.. - p5 " ...-,5 .---_--- ..... -...w54:2 52-71:-..- 56 TLQ-ZrW-WW-W- _--__ ._.- mfigsz-DT - c2 02-7}- wa :977- WJ 74' :=- T ----.-‘-.- ..-_-_. Loam-:2 .6530. Z;- "‘...-.é-2-7C230 ....<<- .TIL. --.. --_..._-..-_..-_.__.-_....".-.-n. 2--.._..W._.._-_-__-_-. . ..., ..--..-..W WWW. - -.....-.- 2.17 O FItrhhg (MI/£1 OItJaSI'Efl/mJuflooJfi- --.6115 .LQ%QX T6 (—55 VGWSWT We meet-ramplmfl +heor8m comdmm éwaLLJ+ bard? MmaXE-wow- .W. .-- - ....-.-...- . ...-..L-L- .....mu-W --.-wwm-m-.. - ‘WT‘F‘I—rnr/IL-FI I -.....m. . «...... ..... ...»...m....m..._.. 7.... .... 9...“... ...“... ...—.....rmwmv "mm—“......—“....-.“.....-m..._‘...--._... . CT IFECMM ..-“)rétOr/wSth)- O underJan/rplrhj (bare/3) _a)‘, 3 QWMWX '— 5 ..._',..__._.._._.'._... ~.,...__.........._...._.. ..... ..." _....‘..._. __.._..___....... ... _. . ..... __N.__ ...” ...... ..'...- .......__..._. H...— ._.._.s_ _. -............._ ....“ _ ““91; W. 7} 7/346 1 l " 5.147..» I; ... FWM cam.-- --.. .. --.. i 7%.! jJ.-. .‘Qk cam... 07° - --N..-.-...- ------ aqugzzgz____--___.._ ' " “cc; g (7” a 213..- ‘ I Jr?“ flying/166*; ....--._-.._....---..........m................-.......-.- ”_Vg ......“ “WWW... ____.___.____.__ ... .... m..m-nm...___. .... -.__........._._._-.........-_..._....,_m....___.-__-___...___..___.,_.___-. 1w+fime a eXamples of drawn/2? DTfpaéigiIH 13/0w12r23 Jamal/J3? .----- .... WEE) / 9 X01) .-.... -...--._-..__ ..-..---_.-... .. -.....W--. -..--- .005 (mil. .- ...]; Sam/1614: /.-..1E-- H.Z. .- -.-.227?“ :4 ..I.“I 0?: “id/ma ----..1 ._ .-.-.....- "CT SPECWM ' '.. .'.' --.. ___ ..L-..-..-----.---.. .................m......................... - in. WM, :6 draw 07 medium“! .--..--..-......- ...Eg_----..... -...-- ._ ...-.- .7).-- .. .. mm... .. -... _._.--.--..-.-...... fibflwfijp €CTJM_ .-...... ...- --.._:..--§ A iOfijure .0094. #950940; [44/2/9743 W 3.44779. . . .. [@{s rmp/mj 79/345640; jreafs’rx 14.4924 .02 (M47 45207409467) _-.._ _. _ _ . ..--.. *949’94; 0 Ad. C5“) .45 jeJ‘ “W4 Fermdma/L? rc’pmaj'p. 05 (.2) ___7J {IO +1494 flaw (047.43 W 0.442949. 04.04.. 7.79.24. Fem/c464”? Key/1:411 9 I ...-.1.-- .. ..W .._._-.-.__.-... ___-._-. -W i Kant 0/055 only baked at -6149; 47/3/7777 799 qul/ 0/484 If. CCZQJflK 42/614047 . 4/4/9pmao4z 40/019- mdepenolmt' of sq, (€97 ..Qz-ZI. Awqu//0) .79? J23.” ‘1 ham/13---. _mg ..1. ._---- -.- - . 9014134 use farm 4194:9945 .. —' 41.4 79442.. .414ci‘ of 4403 6794330417 ['4 Far/Idem ( E 7T))___.: - doe: not Corvcxpomi "00.5. (side-GM = wCfl/I) “._.”. ... 3» .. 3.07.. 3+"...VW . .....,--.. .3 .33.. . . WWW. 9,1084 fiTngJ AND a);- (fampfinj 7976206145? 2/ 770w 62/0 _0/6 jef 500E _6L_ CT U455 (0‘6. W 7714: 51771.41} WC .0144; 025.“; > 90‘5““; .. ----.. >9 « 2M D/C W “1'......".f:.f._:f..j. _ P’UQC}? 935L531..- 7%0’3' Mai .....,_._;.‘.1..1......._. - W. 1-;.......-..-_ ......__._.......-._.W‘_._..-..,. .W . .-. . ......- .we. know it [I Gaff/’12. @we 1.440.“; 7.}. .3 we 44w 6945“ 027 -.--- Q .“g- (AJJ‘..W >.. Qwfiqa’y ./. Wm. M. 04449 «93.631547 2((f) @ _ - Weconsf-md by- Compufiwoc; 0547be ..CT. Psezuemg 0” 7} .13 6.03.. >. £1me W... ..___. 704) 005(5791) 4424 94%) w t ) .. . fl“ I“... “if ’47-... “W. .. .. .wZ...A_».---W *Make .we. 40’?) {I 4649164404 , .. idea/Q D/C CofiV€VVLEW {J (EC/0477? s; /0W/czf~f 79779094 Z. what .doI [120.44- Z}. .dr... .425. jar- 77494.4 «DTJfEECMM 7&0 CT—yecfiwm O 7514;. gTJ/ecv‘rww 44.9.4 0914042 (0. 020.5. 4.3: 7- 77325 MQ/éeJ 4.642 age/J:... 3w 302’” _~—,=»_ our“ CF M24614? yang/ole "E” :5-;_..—— a? 7? M -.-“...M. .§.. ...._ ....:__.'.............._ . . .. .. .. ”9.1.5.3.... @097, keep-resuming WW 7%,“ ( .3 g:— .-.-----...---...___-..If...if..".4.....'.'f.'_'_'.'.'.If. _ M- 510 1013116? 7.1.961: 1%me ;. -.-.®. £10.91; OWL..- D1: W Jam/ole; w/ 1% 13/366163 6'; (VB/Wducod fim) @6156 «MM. 1.061.- 70cm; fi/Ffr ~' hffiht 75 be 0/01‘1 man/21w! 1-......-.. ---. ...... (22w??- (J- winem 55314111; wefeJQMfo/ed 61461576 .117- 1116 -... .. .. 34w .1: Mace, ......-..~..-..“. ...-1-... .-..~--.- ...-..-... .. 11216660 recomr‘mczfion..- .....- .-...- .. -... .. " .. --....- PCC“). .- ...... 37-36(15) aJ/IFM/JQJ 1 1 :1 .. --.......-.--.- 1162 Jame. 6111.76 J/m 6. ~ 96(1)) 111-121.an30/6 631,-ij .....6...........--.-------- [O F ’0... JEWEL- .M6.M-.,.-...--.._.6._...66,-..,w...-_.-..-__..,...,-.-....-_-......... ......wvwmwu..- ... .. _ . , -....- WW .....6 ”-..."... mm”... .. .... w.._.-.-..- ...“..gw____.._._._.-_-.__;.;.__.- .._-_____ _.,_,_-.. m". ”£1 ....---............-.-- “-...-..--..6.-. ”-.-.-.--... ...-......- 12266.66 [email protected]_4J_ 266661.16}... 211C” -23 211%) _____ .- -.--..--..“- 1:117" 26-21%..fiw-12Ir.-.-92612616% {7m ...---....- -...-..... 1.3.1 6J-.-.-.-- .. .. ...... . ,- connect flu 010+! - .. W_____*éd}1€n nWi 1.413(8) 6;; pkg . 1L7 --é’:-.-7“f) (7 ......... w .- ..., _.J. ”cwwu-g-u . .- .. if: 7., we .ffl ' . .75 73 j; WWW 734914 o/JIIMJL gee am 2,: MN .. O/Je does :7: Joe/\— .- Vlkffory a“; Jamie/M3 Qnd MGM—xmcfion JQJ". grew/71V? ”Cf Fgflfifldx . - . ..x 088d fechmzwe JED mar/€28, jenaml Confraoeow firm. jfia/JLW Q0: 910 J/ _ CT J‘fgwaljaz and 735 «J JJ’EMJ ' _-__-W _.v-_. W W ...-.....W......._....-_ ,. - WM?) _gigg fie {1474an dalfwfion (flow 792m, III/WHLECUh . ..-- .. WW 74‘er damfion "DVJI? [1014:Zam 4% ”a fimk /€wjfl, (VJ/'EWM {62:41) {'3 -- W._Ca¢gw€ “’15— ?ffé“) Q :{79 ts‘ifl . ... .... ._._..- ......._... ......_.._.._. |.__. .-..-. .... 8/58 Jag alum damn £04020”) " -. YjeefirEV/auf gofer ; .. . ., . _. .---.. gm Term) .. a! TC ). [5 [71’ (W ”mi. 79m [MW/Mat) .. W. 4:.-.CIJ . Wm cwmre)--- DCWEJ +5320! WWW. -..- WWW C2) flmvmmmanw 1611350;pr 6.0.4.2... F“""‘“’“' ” 7—(‘9r-C'f’finfl =—" (A H—ffifi W all?“ We... CZOJ'6. ZLD... 7&6). ..-..- .....-W. .... i .-....W 028 Dual/u? J‘D Jamp/LCQ reconf/ch more {flog Comm; ~9_ we med a jeweler! ._-.- '..-"_-._... Qflficaagaf D43" 9%?) Q fV- .76- W 12mm oflverwufi uwmmwmnm..m .L... WWWW mi ..-. ....n....w...... ”_.__... mu...” “man... ._ . .-.. ... ....A . Ipeaaé W .--..er — amt-59,9 74'4ng fiarm ...Ofl at Q .. _ _........_....... ”lul—Uri-Mv‘v.“~>V-w-v_4-4AA-o-«Ar-VA mi-.-’ 4, WW- ... ...,Y..,."...T.._vr.... - ...
View Full Document

 • Spring '05
 • JOHNSON

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern