699-1450-1-SM.pdf - TP CH NGHIN CU Y HC QUAN H TNH DC TRC...

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

TCNCYH 104 (6) - 2016 85 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2015 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Lê Thanh Hà 1 , Nguyễn Hữu Thắng 2 1 Sinh viên CNYTCC4, khóa 2012 - 2016, 2 Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội Quan hệ tình dục trước hôn nhân đặc biệt trong đối tượng sinh viên là vấn đề đang được quan tâm ở Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 811 sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ sinh viên quan hệ tình dục trước hôn nhân thấp chiếm 7,27% (5,17% nam và 2,1% nữ). Tuổi trung bình quan hệ tình dục là 20,2 (20,1 ở nam và 20,3 ở nữ). Tỷ lệ quan hệ tình dục dị tính cao (nam giới 85,71%, nữ giới 100%). Xuất hiện tỷ lệ nam giới quan hệ đồng tính là 14,29%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố giới, hành vi uống rượu, hút thuốc là, tác động chịu những hành động sờ/vuốt ve không mong muốn trong quá khứ với hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân. Từ khóa: sinh viên, quan hệ tình dục trước hôn nhân, năm 2015 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam là một quốc gia có khung cảnh văn hóa xã hội đa dạng, khác nhau giữa các vùng miền [1]. Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới – công nghiệp hóa, hiện đại hóa [2; 3]. Quá trình này đã mang lại cho xã hội Việt Nam những tác động và thay đổi không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn cả trên lĩnh vực văn hóa - xã hội [4], dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong quan niệm về tình yêu, tình dục, hôn nhân, gia đình… của nhiều tầng lớp, đặc biệt là giới trẻ-những người có xu hướng hội nhập nhanh chóng nhất. Bằng chứng thực tế là họ thể hiện quan hệ tình yêu tự do và cởi mở hơn so với các thế hệ trước trong rất nhiều quan niệm như: tình dục đồng tính, khỏa thân và đặc biệt là quan hệ trước hôn nhân [5]. Tình dục trước hôn nhân được xem là một hiện tượng mới nảy sinh trong xã hội hiện tại. Điều này ngày càng mở rộng thêm khoảng cách giữa độ tuổi quan hệ tình dục và hôn nhân, đặc biệt là ở nhiều thành phố lớn trên thế giới [6]. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, tại Việt Nam, tỷ lệ thanh thiếu niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân đang tăng và độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu ngày càng giảm [7; 8].
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '16
 • Nostrum placeat quis dolores enim reprehenderit fuga Nisi

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern