Tình dục trước hôn nhân, Nghiên cứu so sánh thanh niên Hà Nội, Thượng Hải và Đài Loan.pdf

Tình dục trước hôn nhân, Nghiên cứu so sánh thanh niên Hà Nội, Thượng Hải và Đài Loan.pdf

This preview shows page 1 - 3 out of 14 pages.

T ÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN: NGHIÊN CỨU SO SÁNH THANH NIÊN HÀ NỘI, THƯỢNG HẢI, VÀ ĐÀI LOAN Vũ Mạnh Lợi Viện Xã hội học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Tình dục trước hôn nhân được xem là hiện tượng mới nảy sinh trong xã hội hiện đại. Quá trình hiện đại hóa đã dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong quan niệm và hành vi về tình yêu, tình dục, hôn nhân và gia đình. Trong quá trình hiện đại hóa, tuổi kết hôn tăng lên nhưng tuổi có hoạt động tình dục lần đầu dường như không tăng, thậm chí giảm, dẫn đến sự gia tăng hoạt động tình dục trước hôn nhân. Những nghiên cứu về tình dục thường dựa trên giả thuyết rằng những người bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị mới do hiện đại hóa đem lại thường có xu hướng có hoạt động tình dục trước hôn nhân nhiều hơn. Đã có nhiều tranh luận tại Việt Nam và trên thế giới về tác động của hiện đại hóa đến việc định hình phong cách sống của thế hệ trẻ. Điều này đặc biệt đúng ở Việt Nam trong bối cảnh gia tăng hội nhập về kinh tế, xã hội và văn hóa trong khu vực và với thế giới. Nhiều người cho rằng hiện đại hóa thúc đẩy tự do cá nhân nhiều hơn, tăng tính di động về địa lý và nghề nghiệp, cải thiện việc tiếp cận thông tin qua nhiều nguồn khác nhau, khiến cho các mối quan hệ gia đình thêm dân chủ, vân vân. Kết quả là thanh thiếu niên ngày nay có nhiều tự do trong hẹn hò, yêu đương, tình dục, và lựa chọn hôn nhân hơn các thế hệ cũ. Giả thuyết chính mà tôi muốn thử nghiệm trong phân tích này là hiện đại hóa làm giảm mức độ kiểm soát xã hội đối với hành vi riêng tư của cá nhân và dẫn đến sự gia tăng tình dục trước hôn nhân. Gần đây ở Việt Nam các phương tiện truyền thông và các nghiên cứu gia đình đã đề cập nhiều đến các vấn đề có liên quan đến thay đổi trong thực tế việc hẹn hò, tình dục, và hôn nhân của giới trẻ. Những thay đổi này dường như dẫn đến các hậu quả xã hội không mong muốn như tình dục trước hôn nhân hay tỷ lệ nạo thai ở thanh niên cao.
Image of page 1
Năm 2004, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế của Đại học John Hopkin (Mỹ), các nhà nghiên cứu xã hội học tại Thượng Hải, Đài Loan, và các nhà nghiên cứu c ủa Viện Xã hội học và Viện Gia đình và Giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tiến hành một nghiên cứu so sánh thanh niên của 3 thành phố là Hà nội,
Image of page 2

Want to read all 14 pages?

Image of page 3

Want to read all 14 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Fall '16
 • Nostrum placeat quis dolores enim reprehenderit fuga Nisi

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern