economie samenvatting - Economie ECONOMIE VANDAAG Inleiding 1 Doel van de economische wetenschap Het economisch aspect van het handelen bestaat in

economie samenvatting - Economie ECONOMIE VANDAAG...

This preview shows page 1 - 4 out of 33 pages.

Economie ECONOMIE VANDAAGInleiding1. Doel van de economische wetenschapHet economisch aspect van het handelen bestaat in het kiezen.1.1. behoefte= aanvoelen van het tekort en het streven naar bevrediging ervan1.2. schaarse of economische middelenschaars zeldzaamschaars = een middel waarvan de verlangde hoeveelheid de beschikbare hoeveelheid zou overtreffen indien het gratis ter beschikking stondgevolg: waardeverschijnselschaarsheid = beperktheid van inkomen1.3. nuttigheid en keuzeprobleemgoederen en diensten zijn nuttig als ze behoeften bevredigendoel = maximale behoeftebevredigingd.w.z. keuzes makeneconomie = de studie v/h menselijke streven naar bevrediging van behoeften m.b.v. schaarse middelen2. de productiefactorenvrije goederen = niet-schaarse goedereneconomische goederen = schaarse goederenconsumptiegoederenverbruiksgoederengebruiksgoedereninvesteringsgoederenkapitaalgoederenvlottende investeringsgoederenconsumptie = aanwending van economische goederen voor niet-productieve doeleindenbesteding van inkomenenproductie = het scheppen of toevoegen van waarde aan economische goederen- 1 -Economisch principe (met opgegeven middelen een maximale behoeftenbevrediging bereiken)behoeftenmiddelenprimaire of levensnoodzakelijke behoeften (kleding, voeding)behoeften van immateriële aard (onderwijs, ontspanning, geneeskundige zorgen)collectieve behoeften (onderwijs, wegen, bejaardenzorg)Individuele behoeften (voeding, kleding, huisvesting)
Economie verwerven van inkomen3. de methodeinductieve methode = vertrekken v/e groot aantal feitelijke gegevens een wetmatigheid formulerendeductieve methode = vertrekken van een algemeen beginsel om nieuwe besluiten af te leiden4. de ceteris paribus - clausule= als het overige gelijk is, of onder overigens gelijke omstandighedenvb: vraag naar videocassettes5. Micro- meso- en macro-economieMicro-economie: beschrijven van het gedrag van een individuele huishoudingMeso-economie: beschrijven van het gedrag van een bepaalde bedrijfstakMacro-economie: beschrijven van economische grootheden voor een heel landProductiefactoren :primaire productiefactorennatuur = leverancier van grondstoffen en energiearbeid = fysieke en intellectuele arbeidafgeleide productiefactorkapitaal = reële kapitaalgoederenHoofdstuk 1 : Het consumentengedrag1.1. de optimale goederencombinatieonbeperkt aantal goederen en dienstencombinerenhoe ???preferentiesprijzenbudget1.1.1. De preferentiessociologische factorengezinssituatiesociale klassereligiewoonplaatsnationaliteitDe eerste wet van Gossen:- 2 -sociologische invloedenpersoonlijkheidlevensstijlattitude
budgetlijn0246810121416180123456789101112cd'sboekenbudgetlijn024681012141618202224012345678910 11 12 13 14 15 16 17 18cd'sboekenbudgetlijn024681012141618202224012345678910 11 12 13 14 15 16cd'sboekenEconomie

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture