HTMT_NNC_C6.pps - CHNG 6 GiI THIU NGN NG LP TRNH C Ni dung...

This preview shows page 1 - 9 out of 9 pages.

GiỚI THIỆU GiỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 6
Image of page 1
6.1 Giới thiệu 6.2 Một số ví dụ Nội dung chương 6 Nội dung chương 6
Image of page 2
Giới thiệu Giới thiệu
Image of page 3
- Gắn liền với sự phát triển của hệ điều hành UNIX - Ra đời từ sự cải tiến ngôn ngữ B - Được tiêu chuẩn hóa bởi ANSI vào năm 1983 C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, đa dụng, có khả năng thao tác khá sâu như hợp ngữ Sơ lược lịch sử ngôn ngữ C ngữ C
Image of page 4
- C là ngôn ngữ không nhạy kiểu - C có nhiều kiểu dữ liệu phong phú - C có các phép toán đặc biệt, có các toán tử khá gần lệnh ngôn ngữ máy, xử lý từng bit, byte, địa chỉ ô nhớ - C có các lệnh điều khiển và vòng lặp rất thoáng và logic - C cho phép khai báo các pointer trỏ
Image of page 5
Image of page 6
Image of page 7
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '16
 • dennis

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern