Fo\u0308rela\u0308nsningar Svensson & O\u0308stberg.docx - Frelsningar Symbolisk interaktionism(Svensson och stberg Kapitel 1-4 De tv olika perspektiven

Fou0308relau0308nsningar Svensson & Ou0308stberg.docx -...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Föreläsningar Symbolisk interaktionism (Svensson och Östberg) Kapitel 1-4 De två olika perspektiven kompletterar varandra. Marknadsföringen har 3 nivåer: 1. En praktik, bestående av alla de aktiviteter som marknadsföringspraktiker och andra som jobbar med liknande saker sysslar med (tex. Att utföra marknadsundersökningar, segmentera marknader och planera kampanjer) 2. Ett kunskapsområde , bestående av de principer och verktyg som används av marknadsförare (tex. Marknadsmixen och produktlivscykeln) 3. En ideologi, bestående av de uppfattningar och kollektiva föreställningar (perspektiv, referensramar) som delas av marknadsförare samt av dem som påverkas av marknadsföringens utbredning. Teori Vi kan inte leva här på jorden utan en teori. Vi behöver teorier och uppfattningar för att överhuvudtaget fungera här i världen. Teorier hjälper oss att förstå den här världen. Grunden är att om vi inte har teorier om hur det fungerar här i världen så får vi problem. Vi bygger identiteter tillsammans. Symboler interaktioner Den sociala människan, att vara social är en av människans grundläggande egenskaper: det vi upplever och ser som den självmedvetna individen växer fram genom social interaktion med andra människor och med samhället i stort. Det är vi för att överhuvudtaget fungera i det här samhället, världen. Det sociala växer fram genom en samverkan mellan individer. Man blir kvinna, man är inte kvinna. Samhandlade, Samhandlingar – inte samarbete. Samhället händer hela tiden, genom att vi om och om igen handlar om det var fast och fixt. Världen blir reell genom att den realiseras av människor i samhandling. Definitioner i situationer, situationsdefinitioner, situationsdefinitioner Religion och Ideologier men även Vetenskapen erbjuder outsinliga definitioner av de olika situationer vi hamnar i varje dag. Dessa kan vi ha som utgångspunkt när vi tolkar världen. Symboler, en symbol är någonting som står för någonting annat (för någon). En symbol är meningsfull, social och godtycklig. symbolisk interaktionism blir en relationell syn på världen och står i kontrast till en essentialistisk syn på världen. Relationer, samhället består och är uppbyggt av mänskliga relationer och symboliska interaktioner. Samhället händer varje dag, som ett resultat av människor som ömsesidigt tolkar och anpassar sina handlingar till varandra.
Image of page 1
Ethnomethodology Ett exempel på en metod som används för att ta reda på hur samhället åstadkoms, i och genom interaktioner. Lista ut vilka regler som gäller genom att bryta mot det och studera konsekvenserna.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture