SammanfattningMarketingbeyondthetextbook exporterad.docx - Marketing beyond the textbook Kapitel 1 Markand Marknadsfring Kunder Long tail r de produkter

SammanfattningMarketingbeyondthetextbook exporterad.docx -...

This preview shows page 1 - 3 out of 18 pages.

Marketing beyond the textbook Kapitel 1 - Markand, Marknadsföring & Kunder Long tail: är de produkter som inte är marknadsdominerade dvs de produkter med en lägre efterfrågan. Ritar man upp en kurva över efterfrågan på olika produkter kommer de med låg efterfrågan bilda en svans, därav namnet. Marknader och marknadsföring som interaktion: Den nya konsumenten: Gränserna mellan konsument och producent blir suddiga, och konsumenten interagerar med företaget i större utsträckning. Marknaden blir snarare en plattform för gemensamt utbyte samt värdeskapande mellan företag och konsument. Viktiga faktorer för marknadsförare att tänka på: Hållbarhetsfrågor och jämställdsfrågor blir allt mer viktigare frågor i dagens samhälle och bör därför också tas med i tankar kring marknadsföringen. Även barn har mer att säga till om när det gäller beslutsfattande i familjen och därav blir det allt viktigare för marknadsförare att uppmärksamma barns behov. En annan viktigt faktor är att det blir allt mer olämpligt att dumförklara kunder och det behöver man tänka på vid marknadsföring. Vi gör även mer och mer saker samtidigt vilket gör det svårare att komma i kontakt med konsumenter . Att vi håller på med flera saker samtidigt och är mer upptagna gör det svårare för marknadsförare att nå fram med sina budskap. Estetisering innebär att saker ska vara estetiskt tilltalande. Dvs någonting är tilltalande och fångar kunders intressen tex butiken eller shopping centrumet är tilltalande och därav åker kunderna dit för att kolla på produkter. Vi jobbar också med mer beslut inne hemma hos oss, vi morderinserar och vi är en generation som ofta gör om nytt hemma. Denna estetisering har också kommit till arbetsmarknaden och många företag försöker se mer estetiska ut som google som visar bilder på deras kontor att de gör roliga grejer som att spela och bara ta det lugnt.
Image of page 1
Transparens följer digitalisering och innebär att vi kan sitta var som helst och ta reda på vad som helst om all möjligt . Det finns tex en sida gällande arbetsmarknaden som heter (glassdoor.com). Här kan man se olika arbetsgivar, lönestatestik, semester villkor, karriärsmöjligheter, etnisk standard och hur man ska bete sig på en anställnings intervju. Urbanisering innebär att en ekonomisk, kulturell och marknadsmässig påverkan flyttar från mindre städer till större städer. Det kan även ske urbanisering inom mindre orter. tex flyttar folk från mindre byar in centralt till orten pga av olika förutsättningar. Det finns t vå sätt att mäta urbanisering : 1. antingen kan man fråga människor vad de faktiskt vill (kallas state prefrens) 2. eller så tittar man på vad människor faktiskt gör (vilket kallas reviled prefrens) Problemet som urbanisering skapar är tex att det blir mycket folk i storstäderna som skapar köer och mycket folk i rustningstrafik. Urbanisering är dock en intressant sak ur marknadsförings synpunkt eftersom
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

  • Fall '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture