Fo\u0308rela\u0308sningar - Parment.docx - Frelsningar Marknadsfring Anders Parment kapitel 1 Klassiskt perspektiv Vad r marknadsfring Tillgodose kunders och

Fou0308relau0308sningar - Parment.docx - Frelsningar...

This preview shows page 1 - 3 out of 38 pages.

FöreläsningarMarknadsföring – Anders Parmentkapitel 1Klassiskt perspektivVad är marknadsföring?Tillgodose kunders och andra intressenters nuvarande och kommande behovSkapa, kommunicera och leverera kundvärdeBygga lönsamma, långsiktiga kundrelationerUtveckla konkurrensfördelarDistinkt affärsidéSymboliskt interaktionistiskt perspektivVad är marknadsföring?Vara en del av en social verklighetSaker deltar, tjänster deltarTillsammansskap, värde är en konsekvens av…Relation mellan människorDistinkt affärsidéSamhandling – symboler – teater – stigma – språkViktiga begreppBehov, önskningar och preferenserVaror, tjänster, upplevelser och erbjudandenHållbarhetVärdeskapandeKundvärde och kundnöjdhetViktiga frågorMarknadsföring och onödig konsumtionHur mycket marknadsföring är lämpligt?- Skadliga effekter av för mycket resurser allokerade till marknadsföring (för organisationen, för branschen och för samhället)Vad händer om man lägger för lite resurs på marknadsföring?Varför är det viktigt att ha rätt kunder?Är marknadsföring alltid nödvändig?Förändrade förutsättningar för marknadsföringÖkad andel tjänsterInformationsrevolutionen- inte bara internet och IT- Enklare att skapa individuella kundtilltal- Kundlojalitetsoprogram mer sofistikeradeGlobalisering
Background image
Hållbarhet och socialt ansvarstagande- Kritik mot globala företag som utnyttjar sin maktpositionMarknadsföringsprocessenSteg 1: OmvärldsanalysFörstå konsumenters önskemål och behov för att kunna utveckla kundvärdeOmvärldsanalys, makromiljö och mikromiljöMarknadsnärsynthetHur tänker en marknadsförareSteg 2: Marknadsanalys och köpbeteendeSystematiska metoder MarknadskänslaMarknader i förändring- Vilka kunder vill vi ha?- Vikten av kundvärde och värdeerbjudande- Från underutbud till överutbudSteg 3: Vilka kunder vill vi ha? Segmentering och val av målmarknadSamma erbjudande till alla kunder eller segmentering?Olika värdeerbjudanden för olika segmentVilka kunder är mest lämpliga – kunder som varumärkesambassadörerSteg 4: Värdeerbjudande och kundrelationerDifferentiering och positionering av erbjudandetVärdeerbjudandet är den uppsättning fördelar och värden som levereras till kundernaVärdeerbjudanden differentierar företag och speglar konkurrensfördelarFramgångsrika organisationer skapar mer kundvärde än konkurrenternaCRM (Customer Relationships Management)- Databas- Kundförvärv, kundvård och utveckling av kundrelationerKöp under livscykeln och andel av kundens köpkraftFem marknadsföringskonceptAlla koncept vilar på antaganden om köpare och marknaderDe fem marknadsföringskoncepten speglar marknadsföringsämnets utveckling över tidenProduktionskonceptetProduktkonceptetFörsäljningskonceptet
Background image
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 38 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture