Лекція 7.pdf - 7 1 2 3 1

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Лекція 7. ОБРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ План 1. Процедура аналізу даних. 2. Статистичні методи обробки маркетингової інформації. 3. Прогнозування в ринкових дослідженнях. Основні терміни і поняття Обробка. Аналіз.Редагування. Кодування. Зважування. Одновимірні методи. Багатовимірні методи. Неметричні дані. Метричні дані. Інтракультурний аналіз. Панкультурний аналіз. Міжкультурний аналіз. Тематичні тези 1. Процедура аналізу даних Весь цей процес визначається заздалегідь підготовленим планом аналізу даних, який складається ще при розробці всього плану маркетингового дослідження. Першим його етапом виступає перевірка придатності анкет. Потім настає черга редагування, кодування і перенесення даних. Дані очищуються, і за необхідності проводиться робота з пропущеними даними. Часто необхідно також провести статистичне коректування інформації для того, щоб зробити її репрезентативною для генеральної сукупності. Потім дослідникові необхідно вибрати відповідну стратегію аналізу даних. Підготовка даних повинна починатися відразу ж після того, як стануть доступними перші анкети, тоді як польові роботи ще продовжуються. Тому, якщо виникнуть проблеми, хід польових робіт можна скоректувати в потрібному напрямі. Перший етап роботи з анкетами полягає в їх перевірці на повноту заповнення і якість інтерв'ювання. Часто цей процес ведеться паралельно з польовими роботами. Процес редагування (editing) полягає у обробці зібраних анкет для підвищення достовірності представлених в них даних. Анкети проглядаються, виявляються неповні, логічно непослідовні або неоднозначні відповіді.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern