Лекція 8.pdf - 8 1 2 3 4 1(

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Лекція 8. ШКАЛИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ План 1. Шкали та їх застосування в ринкових дослідженнях. 2. Типи шкал. 3. Використання шкал вимірювання. 4. Надійність та достовірність вимірювання маркетингової інформації. Основні терміни і поняття Шкала. Суб’єктивне вимірювання. Об’єктивне вимірювання. Шкала найменувань. Шкала порядку. Шкала відношень. Диференційна шкала. Шкала Лайкерта. Достовірність. Надійність. Стійкість. Тематичні тези 1. Шкали та їх застосування в ринкових дослідженнях Для збору даних розробляються анкети (опитувальні листи). Інформація для їх заповнення збирається шляхом проведення вимірювань. Під вимірюванням розуміється визначення кількісної міри чи щільності деякої характеристики (властивості), що представляє інтерес для дослідника. Вимірювання - це процедура порівняння об'єктів за певними показниками або характеристиками (ознаками). Виміри можуть носити якісний або кількісний характер і бути об'єктивними чи суб'єктивними. Об'єктивні якісні і кількісні вимірювання здійснюються вимірювальними приладами, дія яких ґрунтується на використанні фізичних законів. Теорія об'єктивних вимірів досить добре розроблена. Суб'єктивні вимірювання здійснюються людиною, яка як би виконує роль вимірювального приладу. При суб'єктивному вимірі на його результати впливає психологія мислення людини. Закінчена теорія суб'єктивних вимірів поки ще не побудована. Проте можна говорити про створення загальної формальної схеми як об'єктивних, так і суб'єктивних вимірів. На основі логіки і теорії відносин побудована теорія вимірювань, що дозволяє з єдиних позицій розглядати як об'єктивні, так і суб'єктивні виміри.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern