Vejledning_H06.pdf - Vejledning til hjemmeopgave 6...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Vejledning til hjemmeopgave 6, ugeseddel 1 Af Janek Eskildsen 21. marts 2016 Intro: Arbejdsgiver er principal (P), og arbejder er agent (A). Arbejderen kan vælge høj arbejdsindsats, a = a H eller en lav, a = a L , hvor a L < a H . Sandsynligheden for at P får en høj omsætning, π , afhænger af A’s indsats, dvs. a i π i for i = L, H , hvor 0 < π L < π H < 1 . Vi kalder udfaldet med en høj omsætning for state 1 og udfaldet med en lav omsætning for state 2 . P har ikke mulighed for at observere A’s indsats, men kan kun observere udfaldet for omsætningen og kender sandsynlighederne for de to tilstande. Vi antager, at P er intereseret i, at A vælger a = a H , hvorfor hun må tilbyde en kontrakt ( w 1 , w 2 ) , som afhænger af den realiserede state. Endeligt er arbejderens nytte givet ved u ( w, a ) = v ( w ) - a , hvor v 0 ( w ) > 0 v 00 ( w ) < 0 . Bemærk at nytten er separabel i lønnen w og indsatsen a , hvor arbejderen er risikoavers i lønnen, men disnytten ved at arbejde indgår lineært. Vi bemærker indledningsvis, at der er moralfare i lønkontrakten, da 1. P ikke kan kontrollere A’s adfærd, når først kontrakten er indgået,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture