hmwk6_317k_S07 - Wank(j 2‘ £1.36 a 3.4_| i ram...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Wank- (j 2‘, £1.36; a 3 _, .4 ,_| i) ram 1' {feat-(A. (1 Aug; {pm-J .' am. -_ m) PMB -4. ._A ‘ Ag”. M % + M if L: l) A \lcm 1 ram V‘JDULX IAt I; A III—EXEMFB rd, (A? D 3 S g; + B ,_L| \V \: Me\r~s\ : S? (5% y 02‘ (gfl) :la‘ffi- @S cm M9 + MB ’t'? k: S 5 3 a.) i u I "fizz-I‘j t : o W M“ 14-min Q_(..-vt\ ‘5.- " meld“ <31st the”,th MAD-t _ C $511.21 Lima.) baf—L‘ 6+ (fa-1| at; ‘ {LP-’3 40.: 0‘: a“, be; J t z. t M Mt~n mfi‘uqi' 9. five n._ M 43‘} (kg 5 “\— M r ' "h 4E _ ‘ C' "L' 0% W‘t‘kTaS 4'13 “an” e: Ruhr”, J'IL'L'L DIV masks 0+ m a“ “at mm“ :5 k- “(I so m out I (1“ 4441- pfignfi‘ih A.\WCL'1(\W) +0 mallfl+¢\llfi.fi n‘h. 00119: L-VLA' am.e«\- MLLS'L. a; 4L”... (fichuzmr Nam 33:. pr Canrtf‘ 0* MEAT: Pb“l L: or 4*: ‘t 5 I Ma.“ \‘3 Elll‘i flan-.3 fl _ S-lflfil QAg-gr, 5‘. Mass mfg”, no£ mfiu'lflc +0 $914?“ miJhfi IE 13 f?)* fiflflfio‘rtflg “.3 . g . ‘4 w (Conkfit’hA-ulf‘n. :51; Mom’rwm) . I {2) I 3 J ____ _. m WW {5% M“ =- a man L bfiLf“ goml’ an“)th M v” + m r r ‘k ‘(I = Wit—w- DCny-v“ " am we *3: = (no \MWqu Lmbcbw '2 ' - 400k; . zoo E’Okl 0 + J "fin—In: 1:99 -(oom r30 <70 IL.J + “4001.3 ( I = m Y : F? ' be ‘m : 50 m m wine“ ul‘ «media: a. mi A [D cw" 9 J[ b4, W {WM 44M, mark OY‘ m “from hfl.‘ (l 339° .. .‘ f) JED—w” “i0 Beanbag “114% C'MCM 649%.: rm" mam/ “H ‘ M but how MW “4- Jm co; M $1ch ,____.___#F—--{i--Wl cm! _ [FT-Lug. lunar VJ.“ 10-13% {(3 (y, f J. 2.. J—m V d) Kgfi:kEB aLMAV‘A-z 3:3 2 I nod-c Mkv' -"- Pa A m A P2 P p z n r 57; ’ 25M TEJ : Mi“ 2 143 = 9 I. 8 3 Ma Me (a) 5 0.32%.;‘(310’7g _ (—30%): 0,1L3‘5021, Taulfi eon/5 1‘— u,:LL<-:(§Dn%~) W 1’0 x AcaJCYnJ-{On ’S Consaznmz: q . ) x Utlo L4 M__I'LR> 1: H H, ilflronxvz “4‘3! r a CU. L11"n.+':¢ am A an)“ ‘ If ' I ’2 -- 2 I 1! bkhk.“"1(_, 2-,..Mhnlh .1 out r, (A. f, \I ‘ ( k E, - .-.— I ) { bog-'9. N" can a 3:. (DJ. JEL j“; X (PaLAA-J'mfi. EMF-1 «mle A .. , H/ 4 X wwa M£M.Lr..vvm. m V K; (I, grain. It? I ® ;' l)o Layi-MQ M omenhyvn C ems amaifl on ‘7) BEFORE. ff.) 2‘: {Joby .-.1‘-2..-__._;......-. m ..r.. " ‘9 20.9.5 9 his m) In 5‘54} tam-5"!- ‘* ’mf/ACHL. dfl/AE‘SHJ’HE 715:}: meow; PLm-l 41w. Speed 0% Mac cenkr afl- Masa oi- Hne. sas9¥em 15 4W3 E SW [:afigre and (24%?“ fine. aolhs‘mn. wmen¥m [g é” {0’75 3 \ém : a :1 4-";— 4 ‘0. — PM = #:fl _ _ . — - -m M: awf 6‘2 a H _ PJ 6: Z c ‘ 2 a t M :3) A}; r “a ,3; «r. (0,;(90) ~(o.aX~aol)) k3 .gi : 09(9).) 3‘: : I/o N's 23-31 P Fr} “it‘d” 30*»...1... «’4 .‘g X x v . I I); M. 4m— ois?°9{‘k A‘rOCX‘OV’ 018' ‘33 1? fl “123 (bf-{wot‘h g mom’vgkmx.) r 'fl. i 1% NM; Moblfu‘. “A 4“!“ Fifi AlMc’H‘h“" an..ch new moves ID‘HIE, a.) ‘Am 4‘5 c\1re:.i-'\on I Jim COM grame’ M Par?“ [as in“ U“?— J—Lu. Emma Mommfimu I": I‘ J I’. Lk; I an“ an, Lneathr‘ 4:06 Pack 1 Mn A __l v F Wk“ \{g = Mm Van“ —'—"—>« a" @e. a A \J z: T— .— '_____ Vb!- V V Ah. WA“ J 4 r? m a». L”- "' ‘W ‘a L. '4f,u_4! mll‘m'u, alias“ ‘LLHJ M—Lk‘l' team :31 4a.. oFf’Nflfi. Mangfih Arur2¢¥lxon$ P1 \r {uk- ’ Eomcfi) 0-“ +— . : ®~ * “at ' VA“ in Jul: {Mme do Q.,h.£.-"?tl__1_f 53* LL“. K Pflrk (L'— (i. fiat , Hem) b L,._.u. a ’31: mi mg :1, 4“, m, 9mm? Eon-“1‘. A In ‘k/LL r934 £ra..\MJ_. V : o I/UJ'LL 'IE I“; '— if.— I; ALL J 02 N: 30 Ln 5; {range mu‘nem Each 1-3 Jlgfewcml- \oj Jr‘ne amount Vd AL “’ LL "l ; ‘4 r ‘ I _ _ T a0 1144.." ’ Jo m—(Crd .4)an v1 JILL-L. \QRO OJ ' Vok 4” It}? Vb! m v02. Chock milkh Id?.'f“':i'.__& "A a? A ‘1‘“ A F. A ~ Vd=~vd+FqVJquan n p 0? .2 l arr Law I. p i. a tam” 4: ktkflm kfi TLWQQf ”_L 131; qu/‘M- Z c... 3‘75?) o) J k£d_;4,_., 2 a! (1"? 5?) v9- ’ ,_ u} that-hp h _ {<12 “*0”; i 0.0.x" Modvfii £15 bet-L‘W“. W" Link... fl 1; M «a - Lg an} HLMFL‘ )1 MAVA gh, 4;. P Ema-Ma , 41M. 4““ ’1“ rs arm {n+fi‘nfl {4,th 3‘». Mn¢$5 lasting M, a: (my mew = 23 1am“) Curr-3.311.?» 1*- ; - wit \‘kfiM—Lm-LM snag T5,; 3?; x 0 i3- Lw {y} - I53“ (4 my“) 4 _._. ____ _. _- V " TE 4 MP“ "' [1;gifffiitfi9j l?) i—“tx.(_. 3:» mrrm_.5 W; Liaflfifi +05% 4 * - w :> w FL: mbub ‘ 3") 460% 35 a N 3 <4 a 1: Samu' ‘1-5 LLLAJ {cu-a!" Pru‘oumi “To—[- : gjf "' L3 :" 3 kg 3 j _ 2 ‘11 0% 13*: mmd#3lcj\/w?t 33( ° ) 3 I" 5LT” '''' M V: Qoofl '3 .‘f'ms #0 .3“ ® 3 5 S In!) \\ E... = %“--"; 4“ mj‘x = Jaw”: +W‘a“; \ h+_|q;=0,oo.3m } 1/4 T— O . :l b ’ £rr..m I '2. ‘— E‘JM’” ‘L ‘5'“: ‘ “fj(°'°"3m)=/oa(o.ooa)z\/ 1‘ BM 4044 k:LM—LL:L. mfitf‘j 1‘ 0IQ N I -— as. *4 "'“ gm 93/5. ._;. 4.....fimm2m—w-l45} L__.__.... E“: mavn'rmeqeu‘ 9L503k523++£9§j 7‘ (/50 FMODL‘J? To! LE v fitmfo : (mfiJrY‘flajV "(GI‘33V HVTG f’ E 1 NJ"; kmvi <_. iW‘Y'I , be a": — ‘2'. iii“ v' a + “L m : kg 7%“)(‘55324 (4)05)? : k5 = [095250 + 031036)] T 9‘) d?! E. (Les-all'rrfiixm C‘me tat—£1} MMAHEM E] QHIVLV“ \lcm ancm \{Lm \ M '0‘ x1“— ;f'N-L m #9 Q— 2 M 490v ‘55".— (r) .4 incl‘ltmttg; q‘m V M H *\mm"‘"|_____fl_-_._._n_ . . __f I M 0 lg {il‘fw‘fl-P-L Um 44.1.4. wlodljucgkw‘crfm Pn.r+ic[.fi.’(1;h H;- Ii Jim b—{j‘h o’r JILL]. ,+ M firm-MILL, a (A (fl xii-LL [IE-"L: gr&_flufil_£ - I V 1 a: V @ has a Macaw] 0&- ‘Qch + \Imm - "M “I I ‘1 D- ch 7‘ L \l @ ht: 9, a“ ‘u-IZ ( o (AK-v.1. aJ‘ V cm ‘L' V cw“ a Q . 25) Lgfi Frame, . @flV—H i'fl D V _J W» Va * :3 __A..fl”‘fi Ike Q5 M ‘5, mo‘hfl “\xlk “‘01:; D 5 __m._.._.~.—.—-—--* -:. ‘ i 4‘” fl v, w. " B ‘fl+ E. {i ,5 ‘ T ' 4 . f‘ 1) {'(Dm N6 0.1m. ease” Mime? min hm. "Kama ‘91 SAD {ML}: 4 Val 0:). 6’2 0% e44 {'"L((C.°\ I _l C 3 M Vwmmi. né'm' r; “3“ Q I b In 4M1: fifhffiil £1,124. w.bw.-L*1'¢ meta-ad» t P Ahmad) ij dash.qu coll‘mlul, mafwé-Wfl 4"“: “W 5” “NJ” in Jig-,2 1., an gang»; e_.zw,mw) sihaimn rs- new.) I) - \4 ~13 09 (a we Prfl _ ___ J 9 -——> 711:: E'an miner}; (2- 3 {1'1 ‘Hfifi {raw-.17. CUT'LH (SLM 410$ mt: JUL VQ{e\i.1'l‘<.i «‘35. 1U“ “‘3ch {Ev-F“ LA) Uzi! o c 1L“, -J.\.‘-iw J , . Cu... 1' i“? _‘n A .—-i A A 5%?va = 99*‘4 W =a3 B .71 m {JIM-n. {twillmum (cmflw) 41mm mm: 'r a. I; do; mick: ;--¢¢‘,,Q..r ® “I __\ Pnrkctfi. lam: “9 {lard memenm. V; Z O _d —\ 7" m V _A c a 51 A ’4 -: VA MAJMB amgzmfima or matria— “flw warm; are e mfi. J. 2.. J—m V d) Kgfi:kEB aLMAV‘A-z 3:3 2 I nod-c Mkv' -"- Pa A m A P2 P p z n r 57; ’ 25M TEJ : Mi“ 2 143 = 9 I. 8 3 Ma Me (a) 5 0.32%.;‘(310’7g _ (—30%): 0,1L3‘5021, Taulfi eon/5 1‘— u,:LL<-:(§Dn%~) W 1’0 x AcaJCYnJ-{On ’S Consaznmz: q . ) x Utlo L4 M__I'LR> 1: H H, ilflronxvz “4‘3! r a CU. L11"n.+':¢ am A an)“ ‘ If ' I ’2 -- 2 I 1! bkhk.“"1(_, 2-,..Mhnlh .1 out r, (A. f, \I ‘ ( k E, - .-.— I ) { bog-'9. N" can a 3:. (DJ. JEL j“; X (PaLAA-J'mfi. EMF-1 «mle A .. , H/ 4 X wwa M£M.Lr..vvm. m V K; (I, grain. It? I ® ;' l)o Layi-MQ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

hmwk6_317k_S07 - Wank(j 2‘ £1.36 a 3.4_| i ram...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online