otokontrol rapor.docx - DENEY CHAZLARI Multimetre Akm...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

DENEY CİHAZLARI: Multimetre : Akım, voltaj, direnç gibi büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Potansiyometre : Dışardan fiziksel müdehaleler ile değeri değiştirilebilen dirençlerdir. Potansiyometrelerin daha güçlülerine daha yüksek akım değerine sahip devrelerde kullanılanlarına da reosta denir. Breadboard : Breadboard devreleri tak çıkar mantığı ile oluşturmamıza yarayan, belli satır ve sütunları kendi aralarında iletken edilmiş devre tahtasıdır. 741 Tümleşik Devresi : İki girişi ve bir çıkışı olan entegre devredir. Genellikle Op-amp olarak bilinmektedir. LM 741 işlemsel kuvvetlendirici en çok kullanılan çeşitidir. Dijital Osiloskop : Dalganın şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini sağlayan cihazlardır. Elektrik dalga sinyalini çizerek dalga şeklini grafik olarak ekranda gösterir. Dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini de öğrenilmesini sağlar. İç dirençi çok yüksek olduğundan osiloskop bir elektrik devresine her zaman paralel bağlanır.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern