strength rapor.pdf - Deneyin Amac Burulma nedeniyle oluan...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Deneyin Amacı Burulma nedeniyle oluşan kayma gerilmelerinin deneysel olarak belirlenmesi ve bu değerlerin teorik olarak hesaplanan kayma gerilmeleri ile k arşılaştırılması amaçlanmıştır. Deneyin Yapılışı Deneyde elastiklik modülü ? = 2,1 × 10 5 ?/?? 2 , uzunluğu 190 mm olan çubuk ve 16 mm çapında aynı maddeden yapılmış bir ucu ankastre me snetlenmiş ve diğer ucu çubuğa bağlı bir silindir kullanılmıştır. Uyguladığımız kuvvet ile birlikte çubuk silindire dönme momenti uygular ve silindirde burulma meydana gelir. Burulma nedeniyle silindir üzerinde oluşan kayma gerilmelerini doğrudan ölçmek mümkün olmadığı için silindir üzerine bağla n mış olan strain-gageler y ardımıyla birim uzama değerleri ölçülür. Bu ölçülen birim uzama değerlerine karşılık gelen kayma gerilmeleri hesaplanır. Strain gage, iş parçası üzerinde kuvvet kaynaklı oluşan uzama miktarlarını, kendi üzerindeki tellerin uzamasından kaynaklı direnç değişimiyle ölçülmesini sağlayan elemandır.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern