Prezentare SF (1).pdf - n rndurile care urmeaz voi enuna pe...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

În rândurile care urmează voi enun ț a pe scurt câteva dintre caracteristicile subgenului numit cyberpunk urmând să le exemplific printr-o analiză de suprafa ț ă ș i nu foarte amănun ț ită a uneia dintre numeroasele adaptări cinematografice după textele lui Philip K. Dick, filmul „Blade Runner” din 1982 regizat de Ridley Scott. video Slide Background si origini. (origini)Cyberpunk este un subgen de science fiction plasat într-un cadru futurist care tinde să se concentreze pe „o combina ț ie de nivel de trai foarte scăzut ș i high-tec". Originile cyberpunk-ului pot fi regăsite în curentul literar numit New Wave Science Fiction. Mi ș carea a avut loc între 1960 ș i 1970, fiind încurajată de revista New Worlds care sub editura lui Michael Moorcock a început să invite ș i să încurajeze povestiri care au examinat noi stiluri, tehnici ș i arhetipuri de scriere. Înlocuind celebrarea conformită ț ii cu normele intrinseci în povestirea conven ț ională, autorii New Wave au încercat să prezinte o lume în care societatea s-a confruntat cu o constantă revărsare a noilor tehnologii ș i culturi, în general având rezultate distopice. Se prezintă realizări tehnologice ș i ș tiin ț ifice avansate, cum ar fi inteligen ț a artificială ș i cibernetica, toate juxtapuse cu un grad de defalcare sau schimbare radicală a ordinii sociale. (background)Pove ș tile cyberpunk se concentrează adesea pe conflictele dintre inteligen ț ele artificiale, hackeri ș i megacorpora ț ii. Ele tind să aibă loc într-un viitor apropiat mai degrabă decât într-un viitor îndepărtat sau viziuni galactice găsite în romane precum „Funda ț ia” lui Isaac Asimov sau „Dune” a lui Frank Herbert. Cadrele sunt de obicei distopii post-industriale
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern