answers 1 - 1 Mozakmoeenergiju da dobijeiz glukoze laktata...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

1 Mozakmožeenergiju da dobijeiz : glukoze / laktata / ketonskihtela / masnihkiselina / sve je tačno 2 Hematoencefalnubarijeru ne prolaze : kiseonik / voda / vodonikovijoni / glikoza / narkotici 3 Za astrocite je svetačno osim: zvezdastoblik / učestvuju u građi hematoencefalne barijere / broj im se smanjuje tokom života / učestvuju u održavanju K jona u međućelijskomprosotru 4 Šta je glikoza ? 5 Senzacije bola se prenosekrozkičmenumoždinupomoćučega 6 Koja vlakna najbrže a koja najsporije sprovode impulse? 7 Koja vlakna su nemijelisana? 8 Koja vlakna prenose osećaj za pritisak/su najosetljivija na pritisak 9 Za zamor sinapse tačno je sve osim : 10 Delovi sinapse su 11 Krozhematoencefalnubarijeruprolaze... 12 Koji jon je najekscitabilniji? 14 Vrsteaktivnihjonskihkanala .... 15 Šta je pragdraži? 16 Kakonastaje EPSP? 17 Šta od navedenognijeneuropeptid... 18 Od koje aminokiseline nastaje dopamin? 19 Podela sinapsi prema lokaciji 20 Nešto vezano za mijelinska i amijelinska vlakna. Kojatvrdnja je taćna 21 Koji je najčešći ekscitatorni neurotransmiter u mozgu?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • ahamed jaman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern