answers 3 - Motivacija i emocije 1 kolokvijum 1 Motiv je...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Motivacija i emocije – 1. kolokvijum 1. Motiv je unutrašnji faktor koji podstiče, usmerava, kontroliše i integriše ka ili od cilja usmerenu radnju. 26. Navedite tri bihevioralna izraza motivacije (aspekta motivisanog ponašanja) *Facijalna ekspresija *Trud, napor *Latencija? Izbor 27. Prema W. Jamesu pored fizičkih ljudi ispoljavaju I niz mentalnih instikata. T N 28. Tri osnovne pretpostavke Hulove teorije nagona su : a) Nagon je potkrepljujuć i vodi učenju X ! b) Nagon je proizašao iz niza telesnih smetnji i ekoloških deficita? c) Nagon inicira? ponašanje, a ponašanje takođe mogu inicirati i insentivi 29. Prema ERG teoriji ( Alderfer) osnovne grupe motiva su: a) Egzistencijalne potrebe b) Potrebe za povezanošću sa drugim ljudima c) Potrebe rasta 30. Navedite kako svaki od narednih teorijskih pristupa koncipira osnovni izvor motivacije ( iz čega nastaje motiv tj. šta je osnovni pokretač ponašanja) Bihejvioristički - spoljašnji stimulus, nagrade, insentivi (novac) Kognitivistički Evolucioni Humanistički - 31. Šta je potreba a šta nagon ? 32. Jedan od intraorganizmičkih? mehanizama regulacije motiva gladi je _____________________ a jedan od ekstraorganizmičkih je _____________________ 33. Osmometrijska žeđ nastaje kao posledica značajne redukcije volumena krvne plazme T N 34. Jedna od hipoteza o nastanku homoseksualne orijentacije ukazuje na značajnu ulogu intrauterine izloženosti polnim hormonima. T N
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

35. Osnovni kvaliteti (doživljavanja) koji su vezani za zadovoljenje potrebe za autonomijom su : interni lokus kauzalnosti – doživljaj samog sebe kao izvora akcije volicija – osećanje slobodne volje (dobrovoljnost akcije koja se preduzima) mogućnost izbora – doživljaj svojevoljnog odabira 36. Najznačajniji uslov zadovoljenja potrebe za povezanošću je uspostavljanje odnosa reciprociteta. T N 37. Izvori povratne informacije kao podrške potrebi za kompetencijom su :
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • ahamed jaman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern