answers 4 - UVOD U PSIHOLOGIJU 2 DEO 1.Operacionalne...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

UVOD U PSIHOLOGIJU 2. DEO 1 .Operacionalne definicije su vrsta empirijskih definicija, a njihov cilj je da sadržaj naučnih pojmova zasnuju na posmatranim činjenicama i operacijama posmartranja i merenja. 2 . Definicija zaboravljanja kao 'gubljenje treagova u moždanim strukturama koje je prethodno stečeno učenjem' je vrsta operacionalne definisanosti naucnog pojma. (Netačno) 3 . Jedna od kritika na račun strogog operacionalnog pristupa određenju naučnih pojmova je: - da se ne mogu svi naucni pojmovi definistati operacionalno. nevedi primer: veoma je teško operacionalno definisati pojmove kao što su : libido, Edipov kompleks, nagon smrti, potiskivanje itd. ili pojmove kao što su: proces inhibicije, iradijacija i koncentracija nervnih procesa, indukcija nervnih procesa itd. pojmove koji su opširniji i apstraktniji ; 4 . Varijable se u psihologiji , po Radonjicu, mogu klasifikovati u 3 grupe: 1) spoljašnja draž ( S -varijabla, obično nezavisna varijabla) 2) unutrašnja organska ( O -varijabla, nekada je nezavisna, u psihometrijskim ispitivanjima, a nekada i zavisna varijbla) 3) spoljašnja reakcija , odnosno ponašanje ( R -varijabla, obično zavisna varijabla) 5 . Prema Karnapu, testabilnost naučnih pojmova podrazumeva njegovu potencijalnu verifikabilnost. Tačno 6 . Navedite 2 principa razgranicenja intervenisucih varijabli i hipotetičkih konstrukata prema M. Marksu: 1) razlika u stepenu eksplicitnosti određivanja organske, fizioločke osnove ; hipotetički konstrukt ima „status realiteta“ (postavlja eksplicitnu fizioločku hipotezu npr. zaboravljanje je gubljenje tragova u mozgu) 2) razlika u stepenu operacionalne definisanosti – sadržaj intervenišuće varijable dat je u potpunosti operacionalnim definicijam, dok kod hipotetičkog konstruka postoji „višak“, „pretek“ značenja koji nije određen operacionalno (obično je fiziološke prirode) 7 . Za razliku od intervenisucih varijabli hipoteticki konstrukti su zakljuceni iskljucivo na osnovu antcedentnih uslova. Netačno 8 . Jedna od karakteristika neobihejviorizma je i zahtev za operacionalnom definisanošću pojmova. (TAČNO) 9 . U neo-neobihejviorizmu, 'verbalni izvestaj' ponovo dobija stari status introspektivne metode. NETAČNO 10 .Po Ceneru naučno objektivno je ono sto: - različiti nezavisni posmatrači u isto ili različito vreme pod istim uslovima opažaju (doživljavaju/saopštavaju) kao isto (gnoseološki kriterijum objektivnosti).
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • ahamed jaman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern