answers 9 - [I Kako glasi definicija metodologije...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

[I] Kako glasi definicija metodologije psiholoških istraživanja? ***Metodologija psiholoških istraživanja definiše se kao učenje o postupcima utvrđivanja činjenica o ponašanju I mentalnim procesima. [2] Šta je empirijski, a šta teorijski aspekt psihologije? *** Utvrđivanje psohološki relevantnih činjenica tj. Pouzdanih podataka o ponašanju i mentalnim procesima predstavlja empirijski aspekt psihologije, dok je objašnjenje tih činjenica, u cilju razvijanja ispravnih teorija o ponašanju i mentalnim procesima, teorijski aspect psihologije [3] Čime se psihologija bavi u praksi? ***Psihologija se u praksi bavi primenom znanja o ponašanju i duševnom životu u školi,vrtiću,bolnici,fabrici,agenciji za ispitivanje javnog mnjenja I na mnogim drugim radnim mestima [4] S obzirom na načine utvrđivanja činjenica, koje osobine naučnih istraživanja poznajete? ***Osobine koje se odnose na načine utvrđivanja činjenica su empiričnost, temeljnost, objektivnost, sistematičnost i kontrolisanost.SEKTO [5] Šta je empiričnost naučnih istraživanja? ***Empiričnost naučnih istraživanja predstavlja zasnovanost na činjenicama i sva naučna saznanja moraju biti zasnovana na empiriji. [6] Šta je sistematičnost naučnih istraživanja? ***Sistematičnost istraživanja je planska priprema istraživanja . Naime, svako istraživanje treba da bude sistematski pripremljeno, izvedeno I obrađeno, dakle mora se znati šta će se,kojim metodama, pod kojim uslovima I sa kakvim ispitanicima ispitivati, kao I kako će se dobijeni rezultati obraditi. Svaki aspekt istraživanja treba biti promišljen kako bi se izbegle greške. [7] S obzirom na načine zaključivanja o utvrđenim činjenicama, koje osobine naučnih istraživanja poznajete? ***Osobine koje se odnose na zaključivanje o činjenicama su preciznost (jezik istraživanja), racionalnost (logičnost i doslednost), kritičnost (stalno preispitivanje), obrađenost (statistički postupci) i javnost (objavljivanje istraživanja). PROJK [8] Zbog čega zaključivanje u naučnim istraživanjima mora biti precizno? ***Zaključivanje mora biti precizno jer, što je neki stav manje određen I više uopšten, utoliko ga je teže naučno proveriti.Sve dobre teorije su jasno formulisane što u načelu omogućava da se lakše empirijski ispitaju.Pojmovi, teorije i rezultati. Nesporazum. [9] Šta predstavlja obrađenost zaključaka u naučnim istraživanjima? ***Da bi istraživači uspešno interpretirali svoje nalaze i došli do što pouzdanijih zaključaka o bitnim aspektima ispitivane pojave, moraju da određenim postupcima dobijene podatke sažmu i obrade. Ta obrada se u većini slučajeva vrši različitim matematičkim i statističkim postupcima i bez nje dobijeni podaci su uglavnom slabo naučno upotrebljivi.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

[10] Koje periode, odnosno delove istraživanja poznajete?
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • ahamed jaman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern