simpleks metoda.pdf - SIMPLEKS METODA 1 OD INICIJALNE DO...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

1 SIMPLEKS METODA 1. OD INICIJALNE DO FINALNE SIMPLEKS TABELE Simpleks metoda je jedna od procedura linearnog programiranja kojom se dolazi do optimalnog rešenja. U osnovi metode je zamena ograničenja postavljenog nejednačinom odgovarajućom jednačinom, u koju je uvedena dopunska negativna promenljiva. Primer Nejednačina x 1 + 2x 2 ≤ 20 meže se zameniti jednačinom 5x 1 + 2x 2 + d 1 = 20 gde je d 1 dopunska nenegativna promenljiva. Primer Nejednačina x 1 + 2x 2 ≥ 15 meže se zameniti jednačinom 5x 1 + 2x 2 – d 2 = 15 gde je d 2 dopunska nenegativna promenljiva. Rešićemo simpleks metodom problem dva artikla i tri mašine, odnosno optimalnog plana proizvodnje, postavljen na početku. Tu je trebalo maksimirati funkciju dnevnog profita f = 20x 1 + 30x 2 prema ograničenjim a: 2x 1 + x 2 ≤ 10 5x 1 + 5x 2 ≤ 30 2x 1 + 4x 2 ≤ 20 x 1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 O graničenja predstavljaju skup dopustivih rešenja koja obrazuju konveksni poligon OABCD prikazan na slici 1.1. Slika 1.1. Skup dopunskih rešenja – konveksni poligon OABCD
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.