Seyda_YILDIRIM.pdf - Kadna Ynelik iddet EYDA YILDIRIM...

Info icon This preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kadına Yönelik Şiddet
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Image of page 2
Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır 6284 sayılı kanun tanımlaması
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Kadına yönelik şiddet; K adınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan haklarını ihlaline yol açan ve şiddet olarak tanımlanan her türlü ve tutum ve davranıştır. 6284 sayılı ka nun tanımlaması
Image of page 4
Ev içi şiddet; Şiddet mağduru şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddettir. 6284 sayılı kanun
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETİN YAŞAM DÖNGÜSÜ Aşama Şiddet tipi Doğum Öncesi Doğum öncesi cinsiyet seçimi, hamilelik döneminde annenin fiziksel şiddete maruz kalması, cinsel saldırı nedeniyle hamile kalmak (özellikle savaş ortamında hamile bırakmak amacıyla tecavüz) Bebeklik dönemi Kız çocuğu olarak, duygusal ve fiziksel istismar, sağlık ve beslenme olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması . Çocukluk Dönemi Kadın sünneti, duygusal ve fiziksel istismar, ensest ve cinsel şiddet, beslenme, sağlık ve eğitim olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması, fuhuşa zorlanmak . Ergenlik Dönemi Duygusal ve fiziksel istismar, ensest ve cinsel şiddet, beslenme, sağlık ve eğitim olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması, fuhuşa zorlanmak, işyerinde cinsel saldırı . Üreme Çağı tarafından fiziksel ve duygusal istismar, evlilik içi tecavüz, tecavüz, namus cinayeti, yerinde cinsel saldırı, başlık parası, berdel,çeyiz şiddeti (Hindu geleneklerine göre kız çocukları evlendirilirken erkek tarafına mal ve para verilmesi gerekmektedir . Aile bu bedeli veremeyecekse kızlarını gelin yakma adı verilen bir eylemle öldürmektedirler) . Yaşlılık Dul ve yaşlı olarak fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma ..
Image of page 6
Kadına Yönelik Şiddetin Farklı Görünümleri Psikolojik Şiddet Ekonomik Şiddet Cinsel Şiddet Fiziksel Şiddet
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

o Duygusal istismar yoluyla o Gözdağı vererek o Çocukları kullanarak o İzole ederek o İnkar ederek, suçlayarak, küçümseyerek o “Erkeklik ayrıcalıklarını” kullanarak uygulanan şiddet şekli “psikolojik şiddet”
Image of page 8
o Kadını istemediği yerde zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlamak o Çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak o Fuhuşa zorlamak o Cinsel organlarına zarar verme v.b davranışlar “Cinsel şiddet”
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

o İtip kakmak o Tartaklamak o
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern