ARALIN#4.docx - KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA PANAHON NG KATUTUBO Baybayin katutubong paraan ng pagsulat na ginagamit ng mga katutubong Pilipino noong

ARALIN#4.docx - KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA PANAHON NG...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA PANAHON NG KATUTUBO Baybayin katutubong paraan ng pagsulat na ginagamit ng mga katutubong Pilipino noong sinaunang panahon 17 simbolo (14 na katinig & 3 na patinig): o Patinig – a, e-i, o-u o Katinig – b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p, s, t, w, y PANAHON NG KASTILA Doctrina Christiana unang aklat na nalimbag sa Pilipinas na nasusulat sa paraang baybayin inilimbag sa Kastila at Tagalog gamit ang alpabetong Romano Abeccedario (Alpabetong Romantisado) 30 titik: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, I, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, rr, s, t, u, v, w, x, y, z Abakadang Tagalog Lope K. Santos – nabuo nang kanyang isulat ang Balarila ng Wikang Pambansa noong 1940 20 titik: a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y PANAHON NG HIMAGSIKAN wika – instrument upang gisingin ang Pilipino Saligang Batas ng Biak-na-Bato nag-aatas na ang wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng mga Pilipino PANAHON NG AMERIKANO Batas Blg 74 ng Komisyong PamPilipinas (1901) Ipinag-uutos na gamitin ang wikang
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Spring '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture