audit.doc - .3.5.9.11

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

ЗМІСТ ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТУ .............................................................................................................. 3 ЕТАПИ РОЗВИТКУ АУДИТУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА .................................................... 5 РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ........................................................ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .............................................................................. 11
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТУ Розвиток аудиторської діяльності в Україні відбувається в умовах розвитку ринкового типу економіки, активного розширення зовнішньоекономічної діяльності, проходження інвестиційних процесів. Вітчизняні підприємства звертаються до аудиторських фірм з потребою не тільки провести аудит фінансової звітності, але й отримати консультацію з податкових та облікових питань, забезпечити ведення бухгалтерського обліку, підготовити інформацію про фінансово-господарський стан економічного суб’єкта та іншими роботами, які можна звести до єдиного поняття – за аудиторськими послугами. Хочу зазначити, що дослідженню теоретико-методологічних засад провадження аудиторської діяльності присвятили праці такі видатні вчені, як: А.Е. Ачкасов, М.Т. Білуха, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Я.А. Гончарук, О.І. Дедіков, Н.М. Дєєва, Л.В. Дікань, С.Б. Ільіна, Л.П. Кулаковская, В.А. Лушкин, Ю.В. Піча, Г.Б. Полек, В.Д. Понскаров, В.С. Рудницький та інші. У роботах цих авторів глибоко опрацьовані питання методології та організації аудиту, стандартизації аудиторської діяльності, технології проведення аудиторської перевірки етичних норм поведінки аудитора. Проте питання якості аудиторських послуг та її оцінки тільки починають розглядатися, що й обумовлює актуальність теми даного індивідуального завдання. В сучасних умовах в Україні аудит та аудиторські послуги займають вагоме місце на ринку послуг та представлені великою кількістю аудиторів.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16
 • Roman Pavlov

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern